Med himlen som tak

18 september, 2018

Linköpings universitet har publicerat en ny kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Kunskapsöversikten "Klassrum med himlen som tak" bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.

Slutsatsen är att det finns tillräcklig stark evidens för att rekommendera mer utomhusundervisning i skolans pedagogiska verksamhet – eftersom inslag av undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling. 

En sammanfattning av kunskapsöversikten finns på länken nedan. Där kan man också ladda ner eller beställa publikationen i sin helhet.