Klimathack Lund 2 mars

6 februari, 2020

Har du innovativa idéer som kan bidra till en hållbar stad? Vill du få möjligheten att få din idé presenterad för politiker, tjänstepersoner och företag i Lund och bli en del i framtagandet av strategin för ett klimatneutralt Lund? Då har du kommit helt rätt!

Cirkulär ekonomi

Detta hack är det första i en serie av tre fristående hack-event i Lund under 2020. Klimathack #1 har temat Cirkulär ekonomi och äger rum den 2 mars på gymnasieskolan Spyken. Studenter från Lunds Universitet bjuds in tillsammans med gymnasietreor från Lunds gymnasieskolor att hacka lösningar till hur Lund ska bli Klimatneutralt 2030. Deltagarna kommer att hacka idéer på aktuella utmaningar i kommunen inom områdena hållbar konsumtion, återvinning och avfall samt hållbar produktutveckling. Klimathacket är ett bra tillfälle för studenter som vill jobba med hållbarhetsfrågor och socialt entreprenörskap att knyta kontakter bland kommun, näringsliv och andra studenter.

Praktisk info

  • NÄR? Måndag 2 mars, 11:30-16:30. Det kommer bjudas på gratis lunch.
  • VAR? Spyken, Lund (Det kommer inte ske någon skolundervisning under dagen för eventet)
  • FÖR VEM? Eventet är till för dig som går åk3 på gymnasiet eller som är under 25 år och studerar på Lunds universitet.
  • HUR? För att delta anmäler du dig här https://service.lund.se/KF_80

Sista anmälningsdag är 23 februari.

Antalet platser är begränsat. Om det kommer in fler anmälningar än det finns platser görs ett urval för att få en variation av deltagare från olika skolor och organisationer. Måndag 24 februari kommer du få veta om du fått en plats på eventet, så håll datumet öppet tills dess.

Hur går det till?

Ett hackathon är en form av tidsbegränsat event för idéutveckling. Att "hacka" något betyder att komma på innovativa lösningar eller hitta kluriga genvägar i ett system som man vill förändra. Idéutvecklingen kommer att ske i mindre team, där var och en av arbetsgrupperna arbetar med en idé som de är intresserade av. I slutet av dagen kommer deltagarna få rösta fram de bästa idéerna och det kommer finnas en prisutdelning. Alla idéer från dagen kommer att dokumenteras och tas vidare av kommunen i processen att ta fram en handlingsplan för ett klimatneutralt Lund 2030.

Fakta och inspiration

Här kan du läsa mer om begreppet cirkulär ekonomi och vad som krävs för att ekonomin ska bli cirkulär:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/klimathack/material

Vad är klimathack Lund?

Klimathack Lund arrangeras av Lunds kommun och Naturskyddsföreningen och är en del av projektet Klimatneutrala Lund 2030. I projektet samarbetar Lunds kommun med forskningsinstitutioner, näringsliv, ideella aktörer och medborgare med målet att ta fram en handlingsplan med insatser som kan bidra till att Lund blir en klimatneutral stad till år 2030. Syftet med Klimathack Lund är att bjuda in ungdomar i kommunen att vara med och bidra med idéer till denna handlingsplan. Under året kommer det att arrangeras tre stycken klimathack med olika teman som rör hållbar samhällsutveckling. Varje klimathack kommer rikta sig till olika målgrupper i åldrarna 12-25 år.

Här kan du läsa på mer om projektet Klimatneutrala Lund 2030

Klimatneutrala Lund 2030:

https://lund.se/klimatneutrala_lund

Mer information om Klimathack går att hitta här:

-  https://www.facebook.com/events/160607275376371/

- https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/klimathack