Introduktionskurs vid Holma folkhögskola: Engagera barn i permakultur

30 september, 2019

Under denna helgkursen kommer vi att lära oss många aspekter av permakultur i interaktionen med barn. Kursen går igenom hur vi engagerar oss på barnens villkor genom barnledda aktiviteter både inomhus och utomhus. Kurshelgen kommer att hållas på engelska.

Tid och omfattning: Detta är en introduktionskurs som varar två dagar, 2-3 november 2019, kl. 09.00-16.00 båda dagarna
 
Vi kommer att gå igenom hur vi kan använda permakulturens etik och principer i bildning, i olika aktiviteter, samt hur vi närmar oss och pratar med barn och designar funktionella platser för barn. Vi upptäcker tillsammans fördelarna med utomhuslärande, tittar på nuvarande relevant forskning, samt hur vi planerar aktiviteter som engagerar barn holistiskt genom aktivt deltagande med ögon, huvud, hjärta och händer i fokus.

Kursen kommer att gå igenom olika aktiviteter vi kan genomföra tillsammans med barn. Men kanske än viktigare, vi kommer lära oss att närma oss barn på ett sätt som får oss att öppna våra sinnen för ett oändligt antal möjliga barnaktiviteter.

Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Holma folkhögskola och det europeiska nätverket Children in Permaculture samt det nyuppstartade nordiska nätverket Barn i permakultur Norden.

Kostnader:

Kursen är gratis, men...
Kursboken “Earth Care, People Care and Fair Share in Education: The Children in Permaculture Manual” (Alderslowe, Amus and Deshaies, 2018) kommer att säljas av Holma folkhögskola till de som blir antagna. Antagna behöver betala boken innan en kursplats blir definitiv. Pris: 259kr. Om du kommer långt ifrån och har behov för boende finns möjlighet till övernattning i sovsal. Meddela i så fall kursansvarig, se nedan. Övernattning kostar 150kr/natt och bekostas av kursdeltagaren innan kursstart. Egna sängkläder tas med.
 
Vem är denna kursen riktad till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med barn och barngrupper mellan 3-12 år, antingen som pedagog eller på annat sätt. Vi hoppas att du redan arbetar med barn exempelvis på skolor, i förskolor, i fritidsverksamhet, på klubbar eller i föreningar, eller är du kanske scoutledare? Även föräldrar och far-/morföräldrar kan så klart ansöka. På Holma vill vi också intensifiera det nordiska samarbetet och vi hoppas därför också på sökande från de nordiska länderna.

Tid och omfattning: Detta är en introduktionskurs som varar två dagar, 2-3 november 2019, kl. 09.00-16.00 båda dagarna

Plats: Holma folkhögskola i Höör, https://bit.ly/holma_101, exakt byggnad meddelas senare

Bra att veta: Medtagen mat kan värmas i mikrovågsugn. Skolan bjuder på en kaffe, te. Det kan vara kallt på golvet, ta med tröja och sockor/tofflor.

Kursledare: Rakesh & Didi Deshales, som tillsammans har lett permakulturrelaterade kurser över hela Europa i många år. De är också några av drivkrafterna bakom det europeiska nätverket Children in Permaculture. Kursledarna pratar engelska.

Antal platser: 20 platser

Ansökan och antagningskriterier: Vi antar löpande så sök så fort du kan. Ansökan sker via detta webb-formulär

Vi tittar på följande kriterier (utan inbördes rangordning):

– engagemang med barn och i miljöfrågor, samhällsfrågor eller liknande
– utbildning eller erfarenhet som kan anses relevant
Ett övergripande syfte för oss är att skapa spridning av permakulturengagemang tillsammans med barn.
Vi kommer att prioritera bland de som vi bedömer har störst möjlighet att hjälpa till att genomföra det vi lär oss på kursen i bred omfattning.
Antagning är bindande.


Kursansvarig är Andreas Jonsson

andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se

Relaterad information