Nyheter och nyhetsarkiv

Mars

Februari

2020-02-10

Mer friluftsliv i skolan - kurs i Lund 23-24 april

Fortbildningen är kostnadsfri och sker under två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. Innehållet är anpassat till dig som är pedagog i grundskola eller fritidshem och som vill få inspiration och nya verktyg till utomhusundervisningen.

2020-02-06

Klimathack Lund 2 mars

Har du innovativa idéer som kan bidra till en hållbar stad? Vill du få möjligheten att få din idé presenterad för politiker, tjänstepersoner och företag i Lund och bli en del i framtagandet av strategin för ett klimatneutralt Lund? Då har du kommit helt rätt!

Januari

2020-01-28

Ny avhandling: Undervisning i naturen väcker intresse för biologisk mångfald

Barn och unga vistas allt mindre i naturmiljöer. Men elever som med egna sinnen får upptäcka och bekanta sig med träd och växter i en autentisk miljö utvecklar förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.