Rätt svar

Svaret är 0 °C.

Exempel på elevsvar:

 • Annars skulle snöbollen vara en vattenpöl.
 • Det är fortfarande snö - mer än 0 °C ingen snöboll.
 • Dom värmer bara snöbollen på utsidan
 • Eftersom det fortfarande är snö är det ej över noll
 • Inuti snöbollen måste det vara lika kallt även om den börjar smälta på utsidan
 • Ja, kallheten inne i snöbollen kan ju inte bli varmare på 5 minuter, eller?
 • Om man håller termometern mitt i en snöboll, så måste ju gradtalet hålla sig så länge det finns snö.
 • Snöbollen blir inte varmare för att man värmer den med sina händer, för det går inte att värma en snöboll, då smälter den.
 • Snön i mitten blir inte varmare
 • Snön är fortfarande på termometern, alltså måste temperaturen vara 0 °C
 • Vattnets frys- och smältpunkt är 0 °C