Naturskoleblad

Sedan starten 1986 har Naturskolan regelbundet gett ut Naturskoleblad till Lunds skolor och förskolor.

Naturskoleblad innehåller exempel på lämpliga aktiviteter kopplade till vad man kan uppleva och upptäcka i utomhusmiljön under olika årstider.

Nedan finner du ett 70-tal Naturskoleblad publicerade i kronologisk ordning.

Längst ner på sidan finns länkar till material med fler aktivitetstips.

Faktaansvarig: Naturskolan

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/naturskoleblad