Ansöka om projektbidrag

Skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar utemiljön. Tre gånger varje år kan intresserade skolor och förskolor i Lunds kommun sända in ansökan om bidrag, med arbetsbeskrivning och ekonomisk kalkyl. Vi rekommenderar att alltid föra en dialog med er förvaltare om planerade utvecklingsprojekt för att skötseln av utomhusmiljön ska bli så smidig som möjligt för alla parter.

 

OBS! Endast skolor och förskolor i Lunds kommun kan söka bidrag. Ansökan ska göras på särskilt elektroniskt formulär (se nedan).

Sista ansökningsdagar: 15 november, 1 mars och 15 maj.

Följande förutsättningar och principer gäller för ansökan:

 • Projektet ska bygga på delaktighet. Barn/elever och personal ska vara engagerade i förändringsarbetet. Gärna även föräldrar.
 • Fysiska åtgärder som utvecklar och berikar utemiljön prioriteras framför åtgärder av underhållskaraktär.
 • Åtgärder som på ett påtagligt sätt förstärker lärande om kretslopp, ekosystemtjänster och klimatfrågor ges särskild prioritet.
 • Bidrag kan i viss mån även sökas till pedagogiskt material att använda i utemiljön.
 • Förskolor och skolor i Lunds kommun som förvaltas av Lundafastigheter kan söka bidrag först efter att projektet kommunicerats med förvaltaren. 
 • Bidrag beviljas ej till enbart inköp av entreprenad utan delaktighet från barn/elever och personal.
 • Bidrag beviljas ej till projekt som enbart handlar om ombyggnad/reparationer.
 • Bidrag beviljas ej till enbart inköp av prefabricerad utrustning för varaktigt bruk.
 • Tidigare erhållna bidrag ska vara redovisade innan man kan ansöka på nytt.
 • Bidrag kan maximalt finansiera 75 procent och skolan/förskolan ska ur egen budget finansiera minst 25 procent av projektet. Detta ska framgå av den ekonomiska kalkylen i ansökan.
 • Maximalt belopp för bidrag till ett projekt är 75 000 kronor. 
 • Beviljat bidrag betalas ut efter att en skriftlig rapport i text och bild från genomförandet inkommit till Naturskolan.

Välkomna att ansöka om projektbidrag genom att fylla i uppgifterna i e-tjänsten nedan.

Nästa möjlighet att ansöka är senast den 15 november 2020.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/ansokangronaskolgardar