Inspiration till utveckling av gården

Ta del av erfarenheter och tips från tidigare genomförda Gröna skolgårdsprojekt!

Du kan dels finna inspiration via de kategorier vi listat nedan. Där har vi gjort ett urval av Gröna skolgårdsrapporter som vi anser vara särskilt inspirerande inför planeringen av att förändra skolgården. 

Vi har även publicerat samtliga Gröna skolgårdsrapporter som inkommit efter att GDPR trädde i kraft (från 2018 och framåt). Dessa är sorterade under respektive skolas och förskolas namn.

Saknar du någon kategori eller vill ha annan inspiration? Hör av dig till oss! naturskolan@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/inspiration