Pågående projekt

I förteckningen nedan visas vilka skolor och förskolor i Lunds kommun som beviljats medel för att genomföra projekt under 2019 inom utvecklingssatsningen Gröna skolgårdar. De projekt som rapporterats står i grön fetstil.

Triangelns förskola             

 Pilkoja och balansstubbar/stockar

Vresboken förskola

 Trädgårdsland samt växter och insektshotell

Solstrålen förskola 

 Utesovplats

Lantställets förskola

 Utescen

Pingvinen förskola

 Växter, kompost, uteförvaring samt  stubbar

Sankt Thomas skola

 Utescen, vattenlek, lekstuga, växter och skuggmöjligheter

ISLK

 Samlingsplats samt odling

Ekelundskolan

 Vidareutveckling av biodlingen

Byskolan

 Växter, odlingslådor, insektshotell och fladdermusholk med kamera

Häckeberga/Genarps skola

 Rädda vilda pollinatörer

Lönneberga förskola

 Trädäck, kanalbygge samt växter 

Lergökens förskola

 Pallkragar, jord och växter 

Häckeberga förskola

 Koja och bussbygge

Stormhattens förskola

 Köksträdgård

BMSL Flyinge preschool

 Sinnesträdgård

Kossans förskola

 Motorikbana

Munspelets skola

 Pallkragar, jord och växter

Gråsparven/Fågelskolan

 Pallkragar, utekök och webbkamera

Flygelskolan

 Odling och utomhusfärg

Värpinge skola

 Uteklassrum, balansbana, jord och  växter 

Lund International School   

 Uteklassrum

Sankt Hansgården

 Motorikbana

Ormen Långe förskola

 Pallkragar, vattentunna, kompost......

Målarstugans förskola

 Pallkragar, växter och jord

Hallonbackens förskola

 Kompost, pallkragar, jord och material till staketförändringar

Lönnens förskola

 Vattentunna, växter, staffli mm

Uteförskolan Vinden

 Vindskydd och sinnesrum

Tvärflöjtens förskola

 Växter och jord

Vipan

 Växter, redskap och virke

Katedralskolan

 Växter och jord

Äppellundens förskola

 Grillstuga, växter och grus

Rosa Tornet förskola

 Pallkragar och växter

Förskolan Valen Valle

 Växthus, pallkragar och växter

Waldorfbarnträdgården Solvinden

 Växter och sten

Stiftelsen BMSL

 Vattentrappa för experiment och upplevelsepedagogik

Rapphönans förskola

 Spalje, pallkragar, jord och växter

Östertulls Montessoriförskola

 Växthus, utekiosk samt växter

Mårtenskolan

 Pallkragar, jord samt redskap

gsbild gsbild2

Faktaansvarig: Naturskolan

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/pagaende-projekt