Nätverksträff Grön Flagg & SHUT Ht (åk 4-9) - 6 nov

På denna nätverksträff sätter vi fokus på barns och elevers delaktighet. Vi kommer att titta närmare på hur barn och elever kan göras delaktiga i det praktiska förändringsarbetet på förskole- eller skolgården, från idéstadiet, genom planeringsfasen och under genomförandet.

Tid:Onsdag 6 november, kl. 15:00-17:00.
Plats: Naturskolan, Svanegatan 9
Målgrupp:All personal i åk4-9 som arbetar med Grön Flagg och SHUT.
Sista anmälningsdag: 30 oktober

Välkomna till årets andra nätverksträff!

Förutom att möjligheten att påverka beslut som rör ens egna liv är en grundläggande mänsklig rättighet och del av Barnkonventionen, så är det också välbelagt att inflytande och delaktighet höjer barns och elevers motivation och engagemang. I båda utmärkelserna, Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling (SHUT), läggs stort fokus på barns och elevers delaktighet.

Tillsammans diskuterar och utbyter vi erfarenheter kring hur vi kan skapa forum där allas röster får höras och tas på allvar, hur vi garanterar att allas upplevelser och idéer till förändring blir värdefulla, och hur vi ser till att alla får vara med och påverka de processer och beslut som berör dem.

Vi redovisar också erfarenheter som vi på Naturskolan samlat in från några av de många inspirerande Gröna skolgårdsprojekten från 2018, där personal och elever jobbat tillsammans för att förändra och utveckla den egna gården.

Denna gång har vi valt att ha två nätverksträffar, uppdelat i personal i Förskoleklass - åk tre och personal i årskurs 4-9.

Anmälan och kostnad:

Detta kurstillfälle är kostnadsfritt för alla skolor och förskolor, även från andra kommuner än Lund.

Anmäl dig via länken nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Naturskolan

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/4-9