Workshoppar

Här finner du presentationer och liknande material från workshopparna som gavs under konferensen.

Pass A (16.10-17.00)

A1. Hållbara tillsammans-LHU på Spyken

Spykens LHU-koordinatorer har under två år arbetat med förhållningssätt och projekt som främjar skolans arbete med LHU tillsammans med Naturskyddsföreningen. Nu fortsätter LHU-koordinatorerna och Spyken arbetet på egen hand. Här delar Elisabeth, Martin och Ulrika med sig av konkreta tips och erfarenheter när det gäller struktur och organisation utifrån ett lärarperspektiv. En del i vårt arbete handlar om att bygga upp en organisation med en hållbarhetsambassadör i varje klass. Några av dem som redan fått uppdraget finns med under workshopen och berättar hur de som elevgrupp jobbar lite extra med hållbar utveckling.

Elisabeth Karlström undervisar i musik, Martin Flower undervisar i samhällskunskap och geografi och Ulrika Åkesson undervisar i matematik och fysik på gymnasieskolan Spyken i Lund.

A2. Hur vi arbetar konkret med Lunds kommuns miljöstrategiska frågor – exempel från en skolverksamhet.

Miljöstrategiskt arbeteI denna workshop får du en presentation av Lunds kommuns övergripande miljöstrategiska arbete och kommunens hållbarhetsmål. Olika redskap för att nå målen kommer att presenteras kort med djupdykning i hur skolverksamheterna i Lund arbetar praktiskt. Workshopen kommer att beröra bl.a. miljöledning, klimatfond och vi kommer att diskutera frågor såsom miljökommunikation och samverkan.

Lisiane Küller, Miljöstrategiska enheten. Lisiane är miljöstrateg och samordnar miljöledningsarbetet i Lunds kommuns, ordnar kommungemensamma hållbarhetsutbildningar och arbetar med revision och miljöredovisning.

Linda Birkedal, Miljöstrategiska enheten. Linda är miljöstrateg och samordnar kommunens klimatarbete samt har mångårig erfarenhet av arbete med att stötta ungdomars engagemang för hållbar utveckling.

Mira Ganslandt Norrsell, Lunds skolförvaltningar. Mira är miljösamordnare och stöttar pedagoger och skolledare i miljömålsarbetet.

Presentation om Miljöarbete i Lunds kommun

Resultat av brainstorm kring hur minska matsvinnet på Spykens gymnasieskola

A3. Alternativa undervisningsvägar med ”Lille Lustig”

Deltagarna får här en undervisningsvariant kring hur barnens intresse och förståelse kan utvecklas för djur och natur utifrån en skönlitterär bok. Undervisningsplaneringen berör bland annat ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”, likvärdighet, emotionell utveckling, kunnande om växter och djur och att förstå andras perspektiv.

Tillsammans ”bok-pratar” vi kring boken om ”Lille Lustig”. Vi diskuterar olika vinklar och alternativa undervisningsvägar. Deltagarna får göra en egen ”Lustig” som de visuellt tar med sig ut i naturen för att hitta kompisar och kanske ett hem. En redovisning av undervisningsmetoden presenteras.

Carina Wåhlin, Häckeberga förskola

A4. LHU i klassrummet - var ska jag börja?

Naturskyddsföreningen senaste rapport visar att läget i Sveriges skolor är akut vad gäller lärande för hållbar utveckling. Detta trots att LHU enligt läroplanen ska genomsyra all undervisning och FN:s Globala Mål tydligt visar på god utbildning som en nyckelfaktor. Så var är problemet? Och vad kan man som lärare göra för att erbjuda elever den utbildning de har rätt till och vår framtid i behov av? Under denna workshop kommer jag med dessa frågor som utgångspunkt ge, med inspiration av designprocessen och den “riktiga världen”, praktiska exempel från klassrummet på hur man som lärare kan lyfta in lärande för hållbar utveckling i undervisningen på riktigt, i smått och stort.

Marie Hannerstig arbetar som förstelärare i åk 4-6 i Lund. Utbildad inom skolutveckling, organisation- och ledarskap och snart hållbar stadsutveckling vid SLU/MAU. Drivs av att finna fungerande former för att utveckla arbetet med LHU tillsammans med elever och kollegor.

Målgrupp: Pedagoger i åk 1-9.

A5. Att lära in de globala målen UTE!

För att vi ska nå de globala målen så behöver ALLA engagera sig. Engagemanget kommer se ut på många sätt och platsbaserat lärande är ett som förstärker undervisningens verklighetsförankring och förhoppningsvis ger eleverna en känsla av att kunna påverka.

Praktiska övningar ute som kopplar ihop läroplanen för grundskolan och de globala målen genom övningar ur bokserien Att lära in ute från Naturskoleföreningen och förlaget Outdoor Teaching. 

Målgrupp: pedagoger åk f-9

Stina Lindblad, biolog, utomhuspedagog och medförfattare till Att lära in ute-serien

A7. Maten och den cirkulära ekonomin

WWF Vi tittar på hur man kan arbeta i skolan med mat som utgångspunkt och gör ett försök att koppla det till diskussionen om cirkulär ekonomi. Vi hoppas även ge inspiration kring hur du kan jobba med mat och den ekonomiska aspekten på hållbar utveckling med dina elever.

Susie Broquist ochGermund Sellgrenär projektledare för Lärande och utbildning på Världsnaturfonden, WWF med fokus på Lärande för hållbar utveckling.Båda har en bakgrund som lärare och utomhuspedagog. Susie har även arbetat somrektor.

Presentation

A9. Skapa engagemang i klassrummet

Hur skapar man engagemang och handlingskompetens för hållbar utveckling hos unga elever? Och i enlighet med läroplanerna?

Upplev en engagerande workshop där ni själva får testa annorlunda värderingsövningar och lustfyllda diskussionsövningar av olika slag. Här presenteras även Fairtrade Sveriges pedagogiska material som man kan få utan kostnad. Materialen syftar till att öka elevernas kunskap om mänskliga rättigheter samt lyfta de ekonomiska och sociala delarna under begreppet hållbar utveckling. Det finns även tips på hur skolan i praktiken kan arbeta med hållbar konsumtion. Materialen innehåller såväl lektionsplaneringar, som övningsbanker och bildmaterial, och är framtagna i projekt med Lärarförbundet som samverkanspart.

Nicklas Lind har tidigare under fem års tid arbetat på Fairtrade Sverige med att utveckla pedagogiska material, lärarfortbildningar och workshops för elever. I grund och botten är Nicklas Lind dramapedagog, vilket genomsyrar de elevaktiva övningar som ingår i materialen och denna workshop.

A11. En kreativ verkstad för snurriga hjärnor

Rustan Nilsson, SYSAVFler och fler människor blir medvetna om de miljö- och klimatproblem som hotar mänskligheten. Men det verkar inte riktigt ha fått genomslag i vårt faktiska beteende i vardagen. Varför?Kan det vara så att vi i miljöbranschen har missat att ta hänsyn till några människans mest grundläggande behov? Behovet av status och behovet av att få leva ett innehållsrikt liv.

Nya smarta produkter och tjänster kan komma att bli fullgoda alternativ till den gamla, linjära marknadens utbud.Framtiden är cirkulär, välkomna till framtiden!

Rustan Nilssonarbetar som miljöpedagog på Sysav och håller till vardags föreläsningar kring temat ”Avfall, konsumtion och hållbar utveckling”.Med våra sopor som utgångspunkt, utforskar Rustan vilka beteenden och tankemönster som antingen hjälper eller stjälper utvecklingen mot det hållbara samhället.

Presentation

A12. De Globala målen för hållbar utveckling – var är fokus på cirkulär ekonomi?

Kate Plaskonis, UNDPs informatör Globala målenVärldens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

En viktig del av agendan är ekonomisk hållbarhet, men är hållbar konsumtion och produktion ett hot eller en möjlighet för ekonomisk tillväxt?

Under workshopen kommer jag att prata om framtagande och implementering av Agenda 2030 samt hur definition och arbetet med ekonomisk hållbarhet har förändrats under tiden.

Kate Plaskonis, UNDPs informatör för de Globala målen

Presentation

Pass B (17.10-18.00)

B1. Att så ett frö av tvivel

Gitte Jutvik GuterstamI samarbete med Klimataktion har dramatikern Stina Oscarsson tagit fram korta filmer för samtal om ansvar och framtiden. Vi ser några av de korta filmerna. Workshopen kommer ge uppslag för kollegiet och för undervisning av äldre elever.

Målgrupp: åk 9, gy, skolledare, fritidsledare, lärarutbildare

Gitte Jutvik Guterstam, en i gruppen som tar fram handledningen.

Gitte Jutvik Guterstams presentation

Att så ett frö av tvivel - Lärarhandledning

B2. Hållbarhet genom internationella projekt 

En workshop där du som arbetar i förskolan och skolan får kunskap om och förståelse för hur du kan använda internationella samarbeten för att utveckla verksamheten inom lärande för hållbar utveckling. Vilka fallgropar finns? Vilka är framångsvägarna?

Att satsa på internationellt samarbete och utbyte inom skolan kan ge ett större engagemang hos både elever och personal. Det kan också leda till stärkt yrkeskompetens och erfarenhetsutbyten som ger nya kunskaper, insikter, undervisningsmetoder och ett ökat intresse för lärande. Vi samtalar också om etiska dilemman kring t.ex. hållbar konsumtion och andra utmaningar som finns i interkulturella projekt. 

Vi presenterar de möjligheter som Universitets- och högskolerådet erbjuder skolan. Du får se exempel på hur Agenda 2030 kan vara utgångspunkten i det internationella projektet och träffa representanter från den globala skolan som visar hur man kan bygga internationella utbytesprojekt  kring hållbarhetsfrågor i skolan.

Mathias Demetriades och Thomas Nordell, Region Öst Den Globala Skolan/Universitets- och Högskolerådet. 

B3. Barnråd – Demokrati på barns vis

Händer som håller varandraVi kommer att presentera olika tankar och metoder för hur vi kan arbeta med de demokratiska frågorna tillsammans med våra yngsta medborgare.Om att göra demokrati på förskolan begripligt, hanterbart och meningsfullt.Om att inte prata demokrati utan känna demokrati…Vi hoppas att ni vill möta oss i en dialog och reflektion kring hur vi kan förmedla våra demokratiska värden i ett reflekterande med våra yngsta medborgare.

Åsa Palm arbetar som pedagogista och barnrättstrateg i Veberöd;Kajsa LundkvistochMathilda Severinssonarbetar som förskollärare på Lammets förskola i Veberöd.

Presentation

B4. Vad kan vi lära av bina?

Tre personer i bidräkter håller ramar med bin på framför två bikuporPå Apelgårdsskolan i Malmö surras det extra mycket. På taket står nämligen sedan två år tillbaka bikupor. Elever och lärare tar tillsammans hand om bina och dess honung. Det praktiska arbetet med bina kopplas till undervisningen i bland annat NO och slöjd. Det ger förutsättningar till fördjupad kunskap om ekosystemtjänster och hållbar utveckling.Skolan samarbetar med Pedagogisk Inspiration och Malmö Museer som har utedagar med biodling i Torups bokskog.

Under workshopen går vi igenom förutsättningarna att ha bin på förskola eller skola. Vi introducerar deltagarna till några praktiska moment i biodlingens konst och visar på den pedagogiska planeringen du kan utgå ifrån. Även provsmakning av honung erbjuds.

Birger Emanuelsson är naturpedagog och biodlare på Pedagogisk Inspiration,Katarina Fornell är förstelärare på Apelgårdsskolan årskurs 7-9 ochErik Lensellär projektledare Lärande för hållbar utveckling på Miljöförvaltningen i Malmö.

Blogginlägg på Pedagog Malmö

Presentation

B5. Grön Flagg

Kristina vdh, HSRHur får vi in lärande för hållbar utveckling och Grön Flagg i den vanliga undervisningen utan att det känns som något extra. Ta del av Grön Flagg, verktyget, tankarna och ideerna. Testa lektionsupplägg om skräp på ett nytt annorlunda och spännande sätt.

Kristina Van Der Haar, administratör för Grön Flaggpå Håll Sverige Rent

Målgrupp:Pedagoger i F-3 och Fsk

Presentation

B8. Matsvinnet – måste matresterna hamna i soptunnan?

Hur pratar man med barn om hållbarhet så att de förstår sin roll i helheten? Hur får man barn att känna att de kan påverka världen och sin framtid? Hållbar mat är en viktig del i ett hållbart samhälle. Eftersom vi alla måste äta är maten ett värdefullt pedagogiskt verktyg för att lära barn hur val på individnivå påverkar något större.

Hur vi hanterar restprodukterna av maten vi äter och förpackningarna den legat i är av stor vikt i en hållbar, cirkulär ekonomi. Vi tror att barn lär sig bäst genom att göra och att få diskutera och tänka själva kring hur det de gör påverkar vår värld. Därför är fokus för vår workshop vad vi kan göra tillsammans med barnen för att lära dem minska och ta vara på matsvinnet.

Wendela Löfquist är fritidspedagog & Sebastian Davidsson är kock och matansvarig på S:t Hansgårdens fritids i Lund. 

B9. Tygprovning, kom och känn!

Inger Degerfält Vilka textila fibrer och material är bäst ur ett ekologiskt, ekonomiskt och globalt perspektiv? Var kommer fibrerna ifrån och hur blir de till tyg och garn? Inger guidar oss runt i den textila djungeln.

Inger Möller Degerfält,Slöjd.nu, läromedelsproducent med ansvar för Slöjdlexikon.nu och Slöjdportfolio.nu.Hjärtefråga, ekologiska och fairtrade textilier.

Hela workshopen filmades och kan ses här

B10. Är du en medveten konsument?

Hur kan konsumtion vara en del av en hållbar livsstil? Märkningar och certifieringar kan guida oss när vi handlar så att det blir lättare att välja miljövänliga, etiska och giftfria varor. I ett nästa steg kan vi fundera på hela handelskedjan och vilken värld som vi väljer att stödja genom våra vardagliga köp. Att välja varor som är producerade enligt internationella principer för Fair Trade är ett enkelt sätt att göra ett medvetet val.

Genom diskussioner kring varför vi konsumerar som vi gör och genom exempel på hur Fair Trade ger framtidstro och förändring, ger den här workshopen dig tillfälle att reflektera över dig själv och dina val som konsument.

Gunilla Green driver webbutiken Green & grejerna Fair Trade Shop och är en av grundarna till det gröna butikskollektivet Green Stories i Malmö.

B11. Skolverkets ämnesövergripande modul om lärande för hållbar utveckling

Skärmdump Modul skolverket hållbar utvecklingSkolverkets nya modul ”Lärande för hållbar utveckling” tar upp ett av de viktigare uppdragen skola och utbildning har att hantera. Modulen är ämnesövergripande och vänder sig därför till lärare som undervisar i skolans alla ämnen. Det ämnesövergripande förhållningssättet är en konsekvens av hållbar utvecklings mångfacetterade natur med frågor som griper tag i alla delar av våra liv, med ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. I dessa frågor är fakta, förmågor och (inte minst) värderingar väsentliga inslag. Med det ämnesövergripande förhållningssättet vänder sig modulens delar till skolans arbetslag. Det är i arbetslaget, menar vi, som kompetensen och förutsättningarna för ett ämnesövergripande arbete finns.

Den aktuella modulen lägger fram idéer om vad, hur och varför vi ska undervisa för hållbar utveckling. Med hjälp av teorier och vetenskapligt framtagna kunskaper kan vi få hjälp att göra didaktiska överväganden som har betydelse för upplägg och genomförande av undervisning för hållbar utveckling.

På workshopen kommer modulens innehåll att presenteras och deltagare kommer att få pröva på undervisningsaktiviteter som utgår från pluralistiska förhållningssätt.

Karin Bårman och Mats Hansson arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Karin har en bakgrund som högstadielärare och undervisat i naturvetenskap och teknik. Mats Hansson har tidigare varit gymnasielärare i naturkunskap, kemi och biologi. Båda har själva erfarenhet av att arbetat ämnesövergripande med hållbar utveckling.

Presentation