LHU-nätverket

I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling, LHU-nätverket. Nätverket är öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör hållbar utveckling och har idag drygt 360 medlemmar främst från utbildningssektor, men även från organisationer, företag, myndigheter etcetera.

Syftet med nätverket är att lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling lokalt och globalt genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Kommunikationen hålls idag levande genom nyhetsbrev samt utskick via mail.

Årligen arrangeras en LHU-konferens. 2017 års konferens genomfördes i Linköping med temat "Lust och engagemang - utbildning för en hållbar framtid". Samtliga föredrag och workshops från den konferensen finns samlat här >> 

2018 års konferens äger rum i Lund den 7-8 november.

Som medlem får du ett nyhetsbrev som kommer ut 4 gånger per år. Du kan enkelt bli medlem i LHU-nätverket genom att fylla i medlemsformuläret här >> 

Vill du veta mer om LHU-nätverkets arbete eller har tips och ideér för exempelvis nyhetsbrevet? Vänligen kontakta: lhunatverket@swedesd.uu.se