Föreläsare

Här finner du presentationer och liknande som huvudföreläsarna på konferensen delat med sig av.

Tobias Jansson: Cirkulär ekonomi- vad är det egentligen?

Tobias Jansson Cirkulär ekonomiCirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare som driver CircularEconomy.se, ger en inspirerande översikt över vad cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är. Han går också igenom sju trender/utvecklingslinjer inom området som är relevanta 2018, allt illustrerat av en mängd faktiska exempel från företag, kommuner m m.

Läs mer om cirkulär ekonomi

Tobias Janssons presentation

Foto: Annacarin Isaksson

Anna Billing: Resurskocken – pionjärer mot svinn

Anna BillingFör att radikalt stoppa matsvinnet i butik startades Resurskocken på ICA Malmborgs Tuna i Lund hösten 2007. Sedan dess gynnar Resurskocken både butik och kunder som varje dag erbjuds varm mat och fräscha sallader baserade på överblivna råvaror av god kvalitet. Resurskocken har vuxit till en succé som säljer hundratals luncher varje dag och på så sätt räddar cirka 80% av de utsorterade varorna - till ett värde av över en miljon om året.

Projektledaren och initiativtagarenAnna Billingberättar om hur Resurskockens arbetsmodell utvecklades och vad projektet bidragit med i kampen mot matsvinnet.

Läs mer om resurskocken på projektets hemsida

Åse Innes-Ker: Hur konsumtion signalerar våra egenskaper och tillhörighet

Åse Innes-Ker_minskadVi har vetat länge att vad vi äger – kläder, bilar, accessoarer – används för att signalera vår status, och grupp-tillhörighet.Alternativt, och mer hållbart, kan vi signalera vilka vi är på andra sätt som t.ex genom vårt agerande, vår kreativitet och villighet att hjälpa andra.

Åse Innes-Kerär universitetslektor i psykologi vid Lunds Universitet. Hon doktorerade i Kognitionsvetenskap och Social Psykologi vid Indiana University med fokus på känslor och ansiktsuttryck. Sedan 10 år har Åse en kurs i marknadsföringens psykologi där hon tittar på hur vi påverkar och påverkas – inte bara för att konsumera, utan också för att vara mer hållbara.Åse Innes-Keranvänder sig ofta av ett evolutionärt perspektiv – ett perspektiv som innefattar både det genetiska och det kulturella arvet.

Åse Innes-Kers presentation

Helen Hasslöf:Var hittar vi cirkulär ekonomi i undervisningen?…bör vi hitta den där?

Helen HasslöfEnligt läroplanen (Lgr11) ska undervisningen belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Är cirkulär ekonomi en del av detta? Vilka intressen och lärdomar som för skolans räkning kan rymmas inom detta begrepp är ingen självklarhet. Vi kan även fråga oss vari skolans uppdrag som normerande institution ligger. Bör skolan socialisera elever till specifika handlingsmönster för en hållbar värld? Vilken roll spelar skolan i att fostra ”miljövänliga konsumenter”? Och… vad innebär det att vara en miljövänlig konsument?

Helen Hasslöfär universitetslektor och forskare vid Malmö universitet i naturvetenskapernas didaktik och lärande för hållbar utveckling.

Helen Hasslöfs presentation

Konsumentverkets regeringsuppdrag:Lektionsbanken, om hållbar konsumtion

Anita Forsnärsgård visar skolmaterial

Lektionsbanken är en del av arbetet som Konsumentverket gjort inom sitt regeringsuppdrag att underlätta lärarnas undervisning om miljömässigt hållbar konsumtion.Materialet är nyligen lanserat och det innehåller färdiga lektioner som lärare (4-6, 7-9 och gymnasiet) kan använda. Lektionerna inom hållbar konsumtion på gymnasiet har framarbetats i samverkan med Karolina Sandahl, Globala gymnasiet, Stockholms stad och Den globala skolan, Universitets- och högskolerådet.

Anita Forsnäsgårdär skolasamordnare på Konsumentverket i Karlstad.

Här kan du spana in Konsumentverkets lektionsbank

Konsumentverkets presentation

Luca Berardi: Lunds kommuns miljöpristagare och årets unga miljöhjälte

Luca Berardi på en bänk

Kommunstyrelsen i Lund gav årets miljöpris till Luca Berardi, elev på International School of Lund Katedralskolan (ISLK).Han har sedan länge ett mycket stort intresse för olika miljö och hållbarhetsfrågor. Bland annat engagerade han hela sin skola till en klimatvandring i samband med Earth Hour, följt av en helkväll med föredrag och musik kring hållbarhetsfrågor. Luca har i år även fått Världsnaturfonden WWF:s nyinstiftade unga miljöhjältepris.

Luca Berardi, aged fifteen, started being involved in environmental and climate change issues in Kenya where he started his own organisation to create awareness about these issues with young people. Now, living in Sweden, he continues his work and strives to empower and inspire young people to being young environmental heroes, too!

Läs mer om Lucas utmärkelser

Luca Berardis presentation

Foto: Fredrik Magnusson /Lokaltidningen Lund