LHU konferens 2018

Den årliga nationella konferensen om Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) anordnades 2018 av Naturskolan och gymnasieskolan Spyken i Lund. Vi tackar samtliga deltagare, föreläsare, workshophållare, elever och personal på Spyken, inspiratörer och politiker som var med och bidrog till att fylla dessa dagar med spännande samtal, kunskapsutjämning och erfarenhetsutbyte!

Årets tema satte fokus på den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. Vad påverkar våra konsumtionsmönster? Vad är cirkulär ekonomi, och var hittar vi det i undervisningen?

Målgruppen var pedagoger, skolledare, politiker och alla andra som arbetar för ett livslångt lärande! Ca 235 deltagare från Umeå i norr till Skåne i söder medverkade!

Klicka på Föreläsare och Workshoppar nedan för att ta del av presentationer, filmer och annat material som visades.

Arrangörer & samarbeten

Konferensen arrangeras av Lunds kommun genom Naturskolan i Lund och Gymnasieskolan Spyken, i samarbete med:

      
       
      

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lhu