Röda stugans förskola

Så här arbetar vi hos oss:

All personal görs delaktig genom att ett råd bildats med en medlem från varje avdelning. Rådet träffas en gång per månad och har då samlat in idéer och synpunkter från både personal och barn från sin avdelning. Rådets ansvar är att informera om hållbar utveckling, komma på nya idéer och att jobba vidare med inkomma med idéer. Beslut fattas sedan av all personal på APT.

 

Relaterad information