Förskolan Forsberg minne

Förskolan ligger centralt belägen i Bjeredsparken. I Bjeredsparken ligger vår väl tilltagna gård som inbjuder till olika lekar och stimulerar alla sinnen. I anslutning till varje avdelning finns också smågårdar.