Björkbackens förskola

Så här arbetar vi hos oss:

För att främja delaktighet har vi försökt skapa en organisation som ger möjlighet till detta. Vad det gäller personal så har vi ledningsgrupp med arbetslagsrepresentanter från varje enhet som träffas varannan vecka, lokal utvecklingsgrupp som träffas 4 gånger per termin, arbetsplatsträffar 4 gånger per termin, nätverksträffar, centrala miljöombudsträffar, lokala miljöombudsträffar och kvalitetsarbetet.
För föräldrar finns möjlighet till dagliga samtal, utvecklingssamtal, föräldramöten, förskolekonferenser, kvalitetsarbetet, Drop in, Fixardag, föräldrafrukost.
Barnens möjlighet till delaktighet ges framförallt i samlingar, teman, aktiviteter som sångstund, miljöråd och matråd. Delaktighet i vardagen är viktig.

Relaterad information