Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling är en nationell utmärkelse som syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.

Skola för hållbar utveckling tillkom 2005 och ersatte den tidigare utmärkelsen Miljöskola. Sedan 2008 ansvarar Skolverket för utmärkelsen.

För att bli en Skola för hållbar utveckling krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan.

 

På skolverkets hemsida hittar du formulär för ansökan samt ytterligare information om utmärkelsen.

I menyn till vänster ser du vilka skolor och förskolor i Lunds kommun som har erhållit Skola för hållbar utveckling.

Relaterad information