Kom igång med Grön Flagg

Se Grön Flagg som en resa som inspirerar er att ta nya steg i arbetet med hållbar utveckling och som hjälper er att tillsammans utveckla och förbättra er verksamhet.

Resan är upplagd i sex steg: 

 1. Utse ett Grön Flagg-råd och hitta en Kontaktpolitiker
 2. Planera resan: Välj Utvecklingsområden och Teman
 3. Koppla resan till viktiga mål (Läroplan, Globala målen)
 4. Arbeta och dokumentera 
 5. Hissa flaggan och fira
 6. Resan fortsätter

 

Förskolan eller skolan väljer tre utvecklingsområden som sedan kopplas till ett eller flera teman. Sedan hösten 2017 gäller följande nio teman:

 • Stad & samhälle
 • Djur & Natur
 • Klimat & Energi
 • Hav & Vatten
 • Konsumtion & Resurser
 • Skräp & Avfall
 • Kemikalier & Giftfri miljö
 • Livsstil & Hälsa
 • Global Samverkan

 

Gå vidare till Grön Flaggs webbplats (se länk nedan) för att läsa mer om Grön Flagg, resans upplägg, hitta pedagogiskt material och för att registrera er förskola/skola!

Relaterad information