Tirfing är en förskola på Linero i östra Lund

Tirfings förskola är en förskola med tre avdelningar, Grön som har barnen som är 1-3 år , Gul som har barn 3-5 år och Röd som har barn 3-5 år.