Stenröseskolan

Stenröseskolan är en grundsärskola för elever med kognitiv funktionsnedsättning och omfattande rörelsehinder. Hos oss kan du gå från år 1 till år 9. Vi erbjuder även fritids i samma lokaler till och med vårterminen det år du fyller 13 år.