Plåstrets förskola

Vi är en föräldrakooperativ förskola med 24 barn i åldrarna 1 till 6 år.

Personalen består av fem pedagoger och en tjänst för hjälp i köket. Vår verksamhet tar inspiration av Reggio Emilia och har sin grund i Hållbar utveckling – vi är mycket utomhus och arbetar med barns forskande och skapande. Vi dokumenterar vad som pågår för att kunna utmana vårt tänkande!

Plåstrets förskola startades 1 februari 1990 av landstingsanställda föräldrar. Fram till våren 2018 fanns vi på Banvaktsgatan men efter ett års planering och en månads intensivt flyttarbete öppnade Plåstret i nyrenoverade lokaler vid Hårlemans plats på Väster. Vi är stolta och enormt glada för våra nya lokaler och över vad vi förmår tillsammans!