Lergökens förskola

Välkommen till oss på Lergöken! På Lergöken har vi sju avdelningar. Humlan, Myran och Grodan är för de yngsta barnen och på Hästen, Älgen, Örnen och Rådjuret går de äldre barnen. Vår verksamhet är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Vi tror på att alla barn är kompetenta och utvecklas både individuellt och i samspel med andra. Pedagogerna är lyhörda för barnens tankar, intresse, kompetenser och utifrån detta utmanar vi dem att prova sina egna funderingar och teorier. På detta sätt vill vi ge barnen en tilltro till sin egen förmåga att skapa, lära, välja och påverka.