Flygelskolan

På Flygelskolan ska all personal arbeta tillsammans för att tillgodose barnets sociala, emotionella, motoriska och intellektuella utveckling. Ett tematiskt arbetssätt ska bidra till att skapa helheter för barn och personal. På Flygelskolan jobbar vi både i åldersintegrerade och åldershomogena grupper. Vår idé och inriktning är att jobba för en trygg, utmanande och uthållig fysisk och social miljö, som lägger grunden till ett livslångt lärande.