Backaskolan

Backaskolan är en fyrparallellig F-3 skola med ca 360 elever som ligger på Norra Fäladen i Lund. Reggio Emilia filosofin med dess värden är centrala som inspiration för utvecklingen av arbetet på skolan. Detta innebär bland annat ett inkluderande arbetssätt, med stark tro på den kompetenta eleven, där 100 sätt att undervisa och att lära uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid att synliggöra elevernas utveckling och lärande. Den pedagogiska miljön är viktig och vi förbättrar ständigt elevernas lärmiljö. Utemiljön är en självklar del av vår verksamhet och Backaskolan har ett fantastiskt läge vid foten av St Hans backar med tillhörande ekobaser.