Grön Flagg i Lunds kommun

Hösten 2017 lanserade Håll Sverige Rent en ny webbsida för Grön Flagg med ett uppdaterat arbetssätt som kallas Grön Flagg-resan. Detta gjordes för att underlätta arbetet med Grön Flagg, skrivandet av rapporterna samt för att GDPR-säkra dem.

Grön Flaggs loggaVår tidigare så stora inspirationsbank med Grön Flagg-rapporter har vi tagit bort och bygger istället upp en ny bank med rapporter från 2018 och framåt.


I menyn till vänster finns några av de skolor och förskolor i Lunds kommun som har fått utmärkelsen Grön Flagg. Där finner du också deras rapporter som visar hur de arbetat med sina utvecklingsområden. Läs och inspireras du med!


Skicka gärna in er rapport till oss om ni vill visa upp ert arbete och inspirera andra! Email: naturskolan@lund.se