Länk till startsidan

Munspelets skola

Välkommen till Munspelets skola som är en familjär lite mindre skola med en fantastisk lummig och kreativ skolgård. På Munspelets nya skola som stod klar 2014.

Munspelet

Fakta om skolan

Årskurs F-3

Antal elever: 200

Vår pedagogiska idé är att alla elever ska känna tillit till sin egen förmåga att lyckas nu och i framtiden. För oss innebär det att vi vet vad vi gör och varför för att utveckla elevernas förmågor och kompetenser.

Så här jobbar vi

På Munspelet arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga. Det gör vi genom att vi har en röd tråd från F-klass till årskurs 3 där strukturen är densamma så att eleverna känner igen sig. Vi har ett faddersystem som gör att alla elever känner varandra mellan de olika årskurserna. Detta skapar trygghet.

Genom vårt BFL-arbete, det vill säga bedömning för lärande-arbete, vikten av höga förväntningar och tydliga mål, har vi en samsyn kring elevers lärande vilket möjliggör att alla kan lyckas. Vi har tre-lärarsystem på skolan i åk 2 och 3. Tre-lärarsystemet är organiserat med två mentorer i varje årskurs, samt med en tredje lärare som alternerar mellan dessa årskurser. Mentorerna i de olika årskurserna ansvarar för utvecklingssamtalen.

Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan. I fritidshemmet ges lek och skapande verksamhet i olika former stort utrymme. Fritidshemmet bidrar också till att barnen i samspel med kamrater och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshemmet är organiserat årskursvis, vilket betyder att varje årskurs är en fritidhemsavdelning F, 1, 2 och 3.

På skolan arbetar 35 pedagoger och övrig personal med att ge kvalificerad utbildning, stötta och inspirera skolans alla elever inför kommande studier och framtiden.

Munspelets professionella personalgrupp har ett stort engagemang och gör sitt yttersta för att eleverna ska lyckas.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Munspelets skola

Besöksadress: Fagottgränden 2, 224 68 Lund

Telefon: 046-359 75 05

Karta: Se Munspelet på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Ann-Marie Jannesson Elias

Telefon: 046 - 359 72 41

E-post: annmarie.jannessonelias@lund.se

Biträdande rektor: Eva Persson

Telefon: 046 -359 56 71

E-post: eva.persson5@lund.se

Skoladministration

Skoladministratör: Camilla Sansum
Telefon: 046-359 75 05
E-post: camilla.sansum@lund.se

Vaktmästare: Imer Alaraj
Telefon: 046-359 45 76
E-post: imer.alaraj@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Anna Brange
Telefon: 046-359 36 56
E-post: anna.brange@lund.se

Skolpsykolog: Babe Strömberg
Telefon: 046-359 75 10
E-post: babe.stromberg@lund.se

Skolkurator: Anneli Klinteberg
Telefon: 046-359 35 79
E-post: anneli.klinteberg@lund.se

Specialpedagog: Charlotta Trolleryd
Telefon: 046-359 56 32
E-post: charlotta.trolleryd@lund.se

Speciallärare: Jane Jangenmo
Telefon: 046-359 56 32
E-post: jane.jangenmo@lund.se

Bibliotek/IKT

IKT står för information, kommunikation och teknik.

Bibliotekspedagog: Anita Andersson
Telefon: 046- 359 53 76
E-post: anita.andersson@lund.se

Bibliotekspedagog: Ingrid Erlandsson
Telefon: 046-359 49 87
E-post: ingrid.erlandsson@lund.se

IKT-pedagog: Kishan Lagergren
Telefon: 046-359 49 87
E-post: kishan.lagergren@lund.se

Fritidshem

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelning

Telefonnummer

Förskoleklass

046 -359 57 73

Årskurs 1

046 -359 53 76

Årskurs 2

046 -359 49 87

Årskurs 3

046 -359 50 90

Utvecklingsdagar Munspelet

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Torsdag 9 december 2021

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Onsdag 25 maj 2022

Måndag 13 juni 2022 - även fritids

De dagar fritidshemmet är stängt kommer något av fritidshemmen i området att vara öppet.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?