Anmälan och avanmälan

I länkarna nedan hittar du anmälan och avanmälan till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Ifylld blankett lämnas till rektorn, som sedan beställer undervisning av oss. Anmälan kan sedan skickas med post eller scannas och skickas till bestallning.modersmal@lund.se.

Om ditt barn vill delta i modersmålsundervisning behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till rektor. Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket förutsatt att det finns en lämplig lärare. Minoritetsspråken är undantagna kravet på att det ska finnas fem elever hos huvudmannen.

Sista datum för beställningar inför höstterminen den 1 maj och inför vårterminen den 1 december. Lämna ansökan till rektor i god tid innan detta datum, så att anmälan når oss i tid.

Faktaansvarig: Modersmålscentrum

Kontakt

Modersmålscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 49, 222 23 Lund
Telefon: 046-359 70 24
E-post: modersmal@lund.se

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Modersmålscentrum i Lund

Adress

Stora Södergatan 49, 222 23 Lund

Telefonnummer

046-359 70 24

E-postadress

modersmal@lund.se