Anmälan och avanmälan

I länkarna nedan hittar du anmälan och avanmälan till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Ifylld blankett lämnas till rektorn, som sedan beställer undervisning av oss. Anmälan kan sedan skickas med post eller scannas och skickas till bestallning.modersmal@lund.se.

Om ditt barn vill delta i modersmålsundervisning behöver du som vårdnadshavare anmäla detta till rektor. Enligt skollagen är huvudmannen skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket förutsatt att det finns en lämplig lärare. Minoritetsspråken är undantagna kravet på att det ska finnas fem elever hos huvudmannen.

Observera att du behöver intyga att ditt barn upfyller skollagens krav på deltagande i modersmålsundervisning (de nationelle minoritetsspråken undantagna). Detta gör du genom att kryssa i rutorna under rubriken "Vårdnadshavare intygar att".

Sista datum för beställningar inför höstterminen den 1 maj och inför vårterminen den 1 december. Lämna ansökan till rektor i god tid innan detta datum, så att anmälan når oss i tid.

Faktaansvarig: Modersmålscentrum

Kontakt

Modersmålscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 49, 222 23 Lund
Telefon: 046-359 70 24
E-post: modersmal@lund.se

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider

Modersmålscentrum i Lund

Adress

Stora Södergatan 49, 222 23 Lund

Telefonnummer

046-359 70 24

E-postadress

modersmal@lund.se