Modersmål i Lund

Idag är närmare en femtedel av Sveriges elever i grund- och gymnasieskolan födda utomlands, eller i Sverige av föräldrar med annat ursprung. De flesta av dem har därför ett annat modersmål än svenska.

För dessa elever utgör modersmålet en grund för lärande och är en viktig länk mellan deras liv och skolan. Dessutom är det ett verktyg som kan användas i kunskapsinhämtningen. Forskning visar att kompletterande undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla.

Modersmålscentrum erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska, detta språk används i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Elever som vill läsa något av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) är undantagna dessa krav. 

För förskolorna erbjuds modersmålsstöd. I grund- och gymnasieskola erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning.

Ungefär 4000 av Lunds elever undervisas i något av de 48 olika språk som modersmålslärarna representerar.

Kontakt

Modersmålscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 49, 222 23 Lund
Telefon: 046-359 70 24
E-post: modersmal@lund.se