Om modersmål

Modersmålscentrum erbjuder modersmålsundervisning och modersmålsstöd till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) är undantagna dessa krav.