Synpunkter och klagomål

För oss på Modersmålscentrum är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt. Vi behöver också få veta om du tycker att vår service kan förbättras. Om du hör av dig till oss med dina synpunkter har vi möjlighet att rätta till misstag och utveckla och förbättra vår verksamhet.

Klagomålshantering ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Hur går jag tillväga?

Vill du kontakta oss direkt, skickar du ett e-postmeddelande till modersmal@lund.se. Alla synpunkter och klagomål diarieförs och skickas därefter vidare, för åtgärd och svar, till den eller de som är ansvariga för ärendet. Vi behandlar alltid denna typ av ärenden skyndsamt.

Du kan också välja att lämna din synpunkt via kommunens gemensamma e-tjänst. 

Lämna synpunkt