Synpunkter och klagomål

Vill du lämna synpunkter eller önskar du klaga på den verksamhet som Modersmålscentrum i Lund erbjuder?

För oss på Modersmålscentrum är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt. Vi behöver också få veta om du tycker att vår service kan förbättras. Detta ger oss möjlighet att rätta till misstag och till att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det är därför viktigt för oss att du hör av dig om du är missnöjd.

Klagomålshantering ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Hur går jag tillväga?

Vill du kontakta oss direkt, skickar du ett e-postmeddelande tillmodersmal@lund.se. Alla synpunkter och klagomål diarieförs och skickas därefter vidare, för åtgärd och svar, till den eller de som är ansvariga för ärendet. Vi behandlar alltid denna typ av ärenden skyndsamt.

Du kan också välja att kontakta kommunen direkt. Se relaterad information nedan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Modersmålscentrum

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider

Modersmålscentrum i Lund

Adress

Stora Södergatan 49, 222 23 Lund

Telefonnummer

046-359 70 24

E-postadress

modersmal@lund.se