Modersmålscentrum

Modersmålscentrum erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och där detta språk används i hemmet. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) är undantagna dessa krav.

Ungefär 4000 av Lunds elever undervisas i något av de 48 olika språk som modersmålslärarna representerar.

Modersmålsundervisning hösten 2020

Modersmålsundervisningen i Lund kommer till hösten att genomföras på vanligt sätt ute på skolorna för alla årskurser. Alla elever kommer i augusti att kontaktas av sin modersmålslärare för att få besked om tid och plats för undervisningen. Modersmålsmålsundervisningen startar vecka 35.

Modersmålscentrum följer i vårt arbete Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19.