Modersmålscentrum

Modersmålscentrum erbjuder modersmålsundervisning och modersmålsstöd till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och där detta språk används i hemmet. De nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) är undantagna dessa krav.

Ungefär 4000 av Lunds elever har modersmålsundervisning i 48 olika språk.

Modersmålscentrum erbjuder också studiehandledning (ämnesstöd) på modersmålet.