Länk till startsidan

Mårtenskolan

På Mårtenskolan arbetar vi för lusten att lära genom gemenskap och kunskap. Mårtenskolan tillhör skolområde LTÖ (Linero, Tuna, Östra torn). Skolan ligger i ett område med gröna parkområden som används i undervisningen och för avkoppling och lek.

Mårtenskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 270

Vi är en liten skola där alla respekterar varandra. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och känna lusten att lära!

Så här jobbar vi

På skolanbedriver vi ett aktivt miljöarbete, och vi använder våra gröna omgivningar för såväl lek som undervisning. Ofta har vi uteaktiviteter i vårt närområde, och ibland har vi gemensamma aktiviteter för hela skolan. Under våra skolgårdsdagar underhåller och utvecklar vi vår skolgård.

Vi har en stor tilltro till våra elevers förmågor, och har rastansvariga som arrangerar gemensamma lekar för alla elever som har lust att vara med. På skolan har vi dessutom ett välfungerande faddersystem.

I och med olika högtider anordnar vi temadagar på skolan. Vi anordnar även ett vårskrik, en tokdag och en storutflykt.

Vi använder varierande arbetsformer.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Mårtenskolan

Besöksadress: Gåsatoften 1, 224 67 Lund

Telefon (expedition): 046-359 76 90

E-post: martenskolan@lund.se

Karta: Se Mårtenskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Ana-Maria Friede

Telefon: 046 - 359 47 12

E-post: ana-maria.rodriguesfriede@lund.se

Biträdande rektor: Birgitta Ramsbjer

Telefon: 046-359 40 61

E-post: birgitta.ramsbjer@lund.se

Skoladministration

Skoladministratör: Öberg, Viktor
Telefon: 046-359 47 60
E-post: viktor.oberg@lund.se

Elevhälsa

Skolsjuksköterska Johanna Nordlund
Telefon: 046-359 37 13
E-post: johanna.wesselnordlund@lund.se

IKT-team

(IKT står för information, kommunikation, teknik)

Ali Alabou
Telefon: 046-359 46 52
E-post: ali.alabou@lund.se

Stefan Brodin
Telefon: 046-359 60 27
E-post: stefan.brodin@lund.se

Personalrum

Lilla Mårtenskolan 046-359 36 81

Mårtenskolan 046-359 76 61

Fritidshem

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Morgonfritids och lovfritids

046-359 71 71

Klubb - klass 5A, 5B och 6

046-359 70 38

Klass 4A och 4B

046-359 41 72

Klass 3A

046-359 75 65

Klass 3B

046-359 75 62

Klass 2

046-359 36 79

Klass 1A

046-359 97 54

Klass 1B

046-359 36 80

Förskoleklass

046-359 41 70

Utvecklingsdagar Mårtenskolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*

Måndag 7 mars 2022 - även fritids*

Fredag 20 maj 2022

Måndag 13 juni 2022 - även fritids

De utvecklingsdagar då fritids är stängt erbjuds omsorg på ett fritidshem inom området med vikarie.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?