Undervisning på plats för alla åldrar efter påsk

19 mars, 2021

Den 5 april planerar Kulturskolan att öppna upp för mer undervisning på plats, i de ämnen det är möjligt att genomföra undervisningen på ett smitt säkert sätt. Anpassningar av undervisningen kan komma att göras på olika sätt för olika ämnen, och för vissa ämnen kan återgången till undervisning på plats komma att göras successivt. Givetvis sker endast återgången om smittläget tillåter det.

Helt konkret innebär återgången:

  • Grupper i dans, bild, drama/teater, film, animation och cirkus undervisas på plats. Alla grupper återgår till undervisning på plats för alla åldrar. Eventuellt i annan lokal om avstånden inte är tillräckliga i ordinarie lokaler. Lektioner kan också kortas eller anpassas för att minimera trängsel mellan grupper i entréer och trapphus.
  • Musik – All enskild undervisning sker på plats för alla åldrar. Högstadie- och gymnasieelever återgår till undervisning på plats. Enskild musikundervisning kan erbjudas på distans efter överenskommelse mellan elev/förälder och lärare.
  • Musik - Instrumentundervisning i grupp sker på plats när avstånd kan hållas i lokalen. Alla grupper återgår till undervisning på plats för alla åldrar. Gäller för undervisning i grupp i piano, fiol, slagverk och gitarr. Anpassningar görs utifrån gruppens storlek och lokalens storlek. Det kan till exempel vara andra lokaler än de vanliga. Lösningar på distans kan också förekomma.
  • Körer får undervisning på plats. För körer sker anpassning av gruppernas storlek utefter rummets storlek och ålder på barnen. Det kan till exempel vara i annan lokal än den vanliga. Viss distansundervisning kan också förekomma.

Viss verksamhet kommer även fortsatt vara inställd:

  • Större musikgrupper som orkester, ensemble, suzukigrupp och rytmik är antingen på distans eller fortsatt inställda.
  • Alla konserter, uppspel och andra extra aktiviteter är fortsatt inställda tills vidare.

Observera att Kulturskolans verksamhet inte lyder under Skollagen, vilket innebär att elever som bor med någon som har symptom, som väntar på provsvar eller som har testat positivt för Covid-19 ska inte komma till lektion på Kulturskolan. Detta gäller även om de själva är friska och helt symptomfria och har gått till grundskolan på dagen. Om eleven går i enskild lektion och meddelar läraren senast dagen innan lektionen så kan distanslektion erbjudas för eleven om förutsättningarna medger det.
Här kan du läsa mer om riktlinjer gällande närvaro fysiskt på Kulturskolan.