Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet har flyttat till nya lokaler i CC-house på Öresundsvägen 4 i Lund.

Välkommen till Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux i Lund.
Du som är intresserad av människor och känner för arbeta med något meningsfullt. Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är ett alternativ för dig. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska t ex på sjukhus, inom äldreomsorg eller hemsjukvård.

Du kan även läsa våra fristående kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. Kurserna är Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Vårdpedagogik och handledning samt Gymnasiearbete.

Läs mer om utbildningenpå vår hemsida:https://sites.google.com/skola.lund.se/vard-och-omsorg-komvux-lund/startsida

Vi är certifierade inom Vård- och Omsorgscollege vilket innebär att vår utbildning är kvalitetssäkrad.

Förkunskapskravet är grundskola eller motsvarande samt godkänt i grundläggande svenska.

Faktaansvarig: Komvux

Vård- och Omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vårdsektorn, som syftar till att kvalitetssäkra samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare och att se till att vårdutbildningarna i både ungdomsskolan och vuxenutbildningen håller högsta kvalitet och är anpassade till arbetsmarknadens krav och behov.

Faktaansvarig: Komvux

Du kan läsa programmet (1500 gymnasiepoäng) i Närundervisning eller på Halvdistans. Du läser 1100 poäng programgemensamma kurser och därefter en programfördjupning på 300 poäng. Dessutom gör du ett gymnasiearbete som omfattar 100 poäng.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som är på heltid med oregelbundna arbetstider. Observera! Inför din praktik är det ett krav från praktikplatserna att du kan uppvisa ett Hälsopreventions-intyg avseende tuberkulos och MRSA. Se under Relaterade dokument nedan. 

Närundervisning startar 1 gång per termin. Utbildningen är på tre terminer. När du läser schemabundet är du på skolan hela dagen. Undervisningen består av teoretiska och praktiska lektioner, enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar och studiebesök.

Halvdistansutbildning startar 2 gånger per termin (se starttider i kursbladet). Här studerar du självständigt med hjälp av studiehandledning. Du behöver vara på skolan vid vissa delmoment i kurserna. Utbildningen är individuellt anpassad i studietakt och studietid. Din lärare i kursen har handledningstider på skolan varje vecka. Övrig handledning sker via internet eller telefon. 

För dig som har erfarenhet av vård finns det möjlighet till validering i alla kurser.

Du kan få extra stöd i både svenska språket och vård och omsorgsprogrammet.

Faktaansvarig: Komvux

Om du har frågor om ansökan, behörighet eller antagning, kontakta:

Faktaansvarig: Komvux

Faktaansvarig: Komvux

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider

Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15

Öppettider för receptionen:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag:
08:15 - 09:25, 09:45 -  12:30, 13:15 - 14:15

E-
 post
komvux@lund.se