Samhällsvetenskapliga ämnen

Kurser i samhällsvetenskapliga ämnen - grundläggande nivå

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO A2]
Inledningskurs
Poäng: 100
Studieform: Närundervisning

Kurs i samhällsorienterande ämnen [GRNSO B2]
Fortsättningskurs
Poäng: 200
Studieform: Närundervisning

Geografi [GRNGEO 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Historia [GRNHIS 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Religion [GRNREL 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Samhällskunskap [GRNSAM 2]
Poäng: 150
Studieform: Närundervisning

Faktaansvarig: Komvux

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider

Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
Måndag-fredag: 10:15 - 11:15

Öppettider för receptionen:

Måndag, tisdag, torsdag och fredag:
08:15 - 09:25, 09:45 -  12:30, 13:15 - 14:15

E-
 post
komvux@lund.se