Studie- och yrkesvägledare

Välkommen att boka tid.

Susanne Östenson
SYV - gymnasiekurser, grundläggande kurser, vård- och omsorgsprogrammet
susanne.ostenson@lund.se
046-359 70 74

Studie- och yrkesvägledare
Anya Pålsson
SYV- sfi och lärvux
anya.palsson@lund.se
046-359 70 91