Lärcentrum Kompassen

Statsbidrag för ett nytt lärcentrum på Komvux 2020!

lärcentrumSkolverket har beslutat om att bevilja vår ansökan om statsbidrag för att kunna bygga ett lärcentrum på Komvux.

Vi ska starta ett lärcentrum i anslutning till biblioteket för att kunna uppfylla våra elevers stödbehov på ett bättre och mer effektivt sätt. Vi vill skapa en plats där eleverna får tillgång till datorer med relevant programvara, och även andra tekniska hjälpmedel som kan vara till stor hjälp i studierna, en plats där de kan finna studiero, där de får möjlighet att träffa andra elever för samläsning och grupparbeten samt framför allt en plats där det finns tillgång till ett brett kvalificerat stöd från personal med olika kompetenser t.ex. ämneslärare, specialpedagog, studiehandledare och bibliotekarie.

Vi vill med insatsen skapa en plats där lärandet står i centrum. Där eleverna kan få ett kvalificerat stöd, under generösa öppettider, och på så sätt också förbättra deras möjligheter att lyckas med sina studier.

Under året kommer vi att ändra om och skapa nytt och vi hoppas att resultatet ska bli ett trivsamt och relevant lärcentrum där alla elever ska känna sig välkomna!

Hitta till Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Öppettider för tillfället:

Skolan är öppen 10:00 - 14:00 för att hämta material eller om du har en avtalad tid med din lärare. Du får inte stanna och studera på egen hand på skolan.

Kontakta oss

E-post
komvux@lund.se

Telefonnummer
046-359 71 00

Telefontid:
 
08:00 - 14:30
Lunchstängt 12:00 - 13:30