Välkommen

Våra öppettider/Opening hours

Måndag, tisdag, torsdag: kl.10-14
Onsdag, fredag: kl.10-13
Tiderna kommer att ändras vid behov. Se aktuella öppettider på dörren in till biblioteket.
Opening hours can change without notice. The actual opening hours are listed on the door.

Återlämning
/Return
Lägg dina böcker i boklådan/ Leave your books in the Return box

Omlån/Renewals
E-mail: komvuxbibliotek@lund.se

Frågor om biblioteket/Questions about the Library
Kontakta Skolledningen/ Contact the School management

Faktaansvarig: Komvux

Kontakt

Komvux i Lund

Besöksadress: Gastelyckan, Glimmervägen 12, 224 78 Lund
Telefon (växel): 046-35971 00
Komvux fax: 046-211 07 08
E-post:komvux@lund.se

Receptionens öppettider:
måndag–fredag 08.15–10.15, 10.45–12.45, 13.30–14.15,
tisdag 17–18

Telefontid: måndag–fredag 9–10
Telefontid SFI: måndag–fredag 13.30–14.30

Elev som ska sjukanmäla sig gör detta direkt till respektive lärare.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Komvux

Adress
Glimmervägen 12
224 78 Lund

Telefonnummer
046-359 71 00

Öppettider för Komvux reception:

Måndag–fredag: 08.15–10.15, 10.45–12.45, 13.30–14.15
Tisdag: 17.00–18.00

Telefontid:

Måndag-fredag 09.00–10.00

Telefontid SFI:

Måndag-fredag 13.30–14.30

Elev som ska sjukanmäla sig gör detta direkt till respektive lärare.

E- post
komvux@lund.se