Länk till startsidan

Vill du som lundabo hjälpa till?

Intresset och viljan att hjälpa människor på flykt är väldigt stor. Det är många som vill skänka mat, pengar och kläder. Flera vill också erbjuda rum eller bostad. Här har vi samlat information till dig som vill bidra via frivilliga organisationer.

För dig som vill ta emot flyktingar i hemmet eller på andra sätt hjälpa till

Länsstyrelsen har i samverkan med civilsamhället och andra myndigheter sammanställt råd och information för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina.

Frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina

Frivilligkraft samordnar stöd

Lunds kommun har öppnat kanalen Frivilligkraft för förmedling av volontäruppdrag med anledning av kriget i Ukraina. Genom Frivilligkraft kan den som vill göra en insats hitta och utföra passande uppdrag från civilsamhällets aktörer.

Frivilligkraft

Listor över frivilligorganisationer

Det finns flera frivilligorganisationer som tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Ta gärna kontakt med dem för att se hur du kan hjälpa till.
På dessa sidor hittar du ett antal organisationer som du kan stödja:

Civilsamhället sluter upp i solidaritet med Ukraina – Forum, idéburna organisationer med social inriktning

Engagera dig för integration (lokala kontakter)

Så förmedlas bostäder

Migrationsverket har ansvar för att ordna med bostäder till de flyktingar som kommer, både akut och på längre sikt. De upphandlar akutboenden och söker lösningar i samarbete med kommuner och större fastighetsägare.

För oss i Lunds kommun innebär detta att vi ordnar boende och mat åt de flyktingar som Migrationsverket tillfälligt anvisar till Lund. Hur många det handlar om kommer att variera över tid, men är ett arbete som har högsta prioritet.

Migrationsverket - fastighetsägare och uthyrare

Om du som privatperson vill erbjuda bostad eller ett rum till människor som flytt kan civilsamhällets organisationer hjälpa till med förmedling. Den ideella föreningen Beredskapslyftet är en av de ideella organisationer som arbetar med detta, genom initiativet En trygg start i Sverige.

En trygg start i Sverige

Som kommun är det mycket viktigt att kvalitetssäkra de boenden som köps in för att se till att dessa håller tillräcklig hög nivå, inte minst för de barn som kommer hit. Det är många faktorer som måste fungera – inte bara bostadens standard och storlek utan även geografisk placering samt att övriga förhållanden är så bra som möjligt, exempelvis att det inte förekommer beroende eller risk för trafficking. I nuläget har vi inte resurser att hantera och kvalitetssäkra ett stort antal privata bostäder utan behöver prioritera uppdraget för Migrationsverket.

Om något händer – är du förberedd?

Om det skulle ske en större kris är det viktigt att du håller dig uppdaterad. Det är även klokt att ha en egen beredskap, en så kallad hemberedskap. Att ha en hemberedskap innebär framför allt att du har kunskap om var du får information, och kunskap om dina behov. Här kan du även läsa mer om skyddsrum och trygghetspunkter, i händelse av kris.

Om något händer – hemberedskap

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?