Länk till startsidan

Stöd och asyl för dig som kommer från Ukraina

Du som är ukrainsk medborgare har rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige.

This information in other languages

 1. Click ”Languages” at the top of the page.
 2. Choose ”Translate”
 3. The language is automatically set in English. But you can change language by changing at the top next to the Google logo, where it says "engelska/English".

Anvisning av ukrainska medborgare till Lund

Från den 1 juli 2022 anvisar Migrationsverket ukrainska flyktingar till kommuner runt om i landet. Det rör sig om människor som idag bor i något av Migrationsverkets egna boenden eller har anmält till Migrationsverket att de inte kan bo kvar i sin nuvarande bostadslösning.

Hur många som anvisas till respektive kommun bestäms enligt ett fördelningstal. Enligt den senaste prognosen handlar det för Lunds kommun om att ordna bostad för 299 ukrainare under 2022.

Hur påverkar det mig som kommer från Ukraina?

Du som vill och har möjlighet att bo kvar i ditt nuvarande boende, alternativt har möjlighet att ordna nytt boende på egen hand, behöver inte göra något alls. Tänk bara på att alltid meddela Migrationsverket din nya adress om du flyttar.

Om du inte längre vill eller kan bo kvar där du bor måste du kontakta Migrationsverket, som avgör till vilket boende eller vilken kommun du anvisas.

Vad gäller för ukrainska medborgare i Sverige?

Ukrainska medborgare har rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige.

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Direktivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Om du är i behov av skydd när du är i Sverige eller vid gränsen till Sverige är det viktigt att du tar kontakt med Migrationsverket. Det är i första hand Migrationsverket som erbjuder ukrainska medborgare ett boende och ekonomiskt stöd. När en person fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har han eller hon rätt att arbeta och söka grundläggande vård.

Migrationsverket – information med anledning av situationen i Ukraina

Ansök om uppehållstillstånd digitalt

Migrationsverket har nu tagit fram en e-tjänst för ansöka om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. All information om vem som kan använda tjänsten och hur den fungerar finns på Migrationsverkets webbplats.
Migrationsverket – ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Sjukvård och hälsa

I Skåne är det Region Skåne som har hand om sjukvård och hälsovård, som till stor del är gratis för dig som kommer från Ukraina. Det kan exempelvis gälla en hälsoundersökning, om du behöver hjälpmedel (till exempel för att röra dig), om du väntar eller nyligen fött barn. Är du osäker på om du ska vända dig till sjukhus, vårdcentral eller barnavårdscentral kan du alltid ringa 1177 för att få hjälp att hitta rätt.

Så här fungerar sjukvården i Sverige

Anmäl barn till förskola och skola

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända barn och unga som söker plats i förskola, grundskola och gymnasieskola till Lundavälkomsten. Utgångspunkten är att barn från Ukraina kommer att tas emot oavsett om de fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd eller inte.

Lundavälkomsten

Ansöka om skola eller byta skola

Skolskjuts

Har ditt barn behov av transport för att ta sig till och från skolan? Då kan du ansöka om skolskjuts. För digital ansökan behöver du ha ett svenskt personnummer, har du inte svenskt personnummer är du välkommen till medborgarcenter i kommunhuset Kristallen, så hjälper vi dig att fylla i blanketten. Vi finns på Brotorget, intill järnvägsstationen i Lund.

Din rätt till skolskjuts avgörs bland annat utifrån hur långt det är mellan bostaden och skolan.

Anmäl barn till fritidshem

Har ditt barn behov av omsorg före och efter skoldagen har barnet möjlighet att vara på skolans fritidshem. Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan.

Du kan få plats på fritidshem till och med vårterminen i årskurs sex. Ansökan sker via e-tjänst – men om du saknar svenskt personnummer eller bank-ID kan du även ansöka om plats via en blankett som du lämnar till Medborgarcenter, som du hittar i kommunhuset Kristallen. Vi finns på Brotorget, intill järnvägsstationen i Lund.

Här kan du läsa mer om hur fritidshem fungerar

Klicka här för att få en blankett via e-post.
Ange att det avser Ansökan om fritidshem för höstterminen 2022.

Ekonomiskt stöd från kommunen

Det är i första hand Migrationsverket som ansvarar för att ge ekonomiskt stöd samt en bostad till dig som är ukrainsk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Bara i akuta lägen kan personer från Ukraina söka ekonomiskt bistånd av kommunen.

I de fall då du inte har ansökt om uppehållstillstånd och inte har möjlighet att göra det samma dag, samt i de fall då du har ansökt om uppehållstillstånd men väntar på besked, har kommunen rätt att bevilja nödbistånd enligt socialtjänstlagen. Om ersättningen från Migrationsverket dröjer kan kommunen betala ut motsvarande ersättning till dess att Migrationsverkets utbetalningar kommer igång.

Ansökan om akut bistånd görs på kommunhuset Kristallen, som ligger på Brotorget intill järnvägsstationen i Lund.

Sök arbete

När du är registrerad hos Migrationsverket och fått beslut om uppehålls- och arbetstillstånd får du börja arbeta i Sverige. Då kan du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

De allra flesta arbeten annonseras på Arbetsförmedlingens webbplats.

Arbetsförmedlingen har, tillsammans med bland annat Skatteverket och Försäkringskassan, ett servicekontor på Stora Södergatan 45 i Lund. Dit är du välkommen för att få hjälp med att skriva in dig som arbetssökande.

Är du skyddssökande från Ukraina och vill arbeta eller studera i Sverige?

Du som är mellan 18 och 65 år, omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, bor i Lunds kommun och vill ha ett arbete eller studera i Sverige kan få stöd av oss som arbetar i projektet Care Ukraina-Lund.

Läs mer och anmäl intresse här.

Aktiviteter och vägledning

Det bedrivs ett aktivt arbete av och för ukrainare i Lund med en mängd aktiviteter flera dagar i veckan. Den fysiska mötesplats som etablerades under 2022 stängde den 31 mars 2023 och verksamheten bedrivs i stället på olika platser runtom i Lund beroende på typ av aktivitet.

För mer information se Facebooksidan för Mötesplatsen/Meeting Central Ukraine in Lund:

Mötesplatsen på Facebook

Behöver du samhällsvägledning så kan du vända dig till Lunds kommun genom Kom vidare. För mer information se:

Kom vidare på lund.se

Svenska för nyanlända från Ukraina

Du som vill lära dig svenska kan ta kontakt med de studieförbund i Lund som erbjuder gratis utbildning i lätt svenska för nyanlända. Du kan även besöka språkcaféer för att träna på svenska språket.

Svenska för nyanlända hos ABF Mittskåne

Svenska för nyanlända hos Folkuniversitetet

Språkcaféer i Lunds kommun

Din fritid

Bibliotek

Det finns ett stadsbibliotek och nio stadsdelsbibliotek i Lunds kommun som är öppna för alla. Här kan du kunna låna böcker, skriva ut, kopiera, läsa tidningar och mycket annat.

Här kan du läsa mer om biblioteken i Lunds kommun

Evenemang

Det händer alltid många evenemang och aktiviteter. I vår evenemangskalender hittar du allt.

Evenemangskalender

Fritidsgårdar för unga

I Lund finns även flera fritidsgårdar som är öppna för barn och unga födda 2002 eller senare. Där finns många roliga aktiviteter för unga. Till skillnad mot fritidshem, som är kopplat till en viss skola, ansöker du inte om placering utan kan välja när, hur ofta och till vilken fritidsgård du vill gå.

Här kan du läsa mer om fritidsgårdarna i Lunds kommun.

Viktiga länkar för dig som är ny i Sverige

Akut hjälp och stöd i Lunds kommun

Kom vidare – för dig som är ny i Sverige

Information om sjukvård och tandvård på Vårdguiden – 1177

Rådrum – för dig som vill ha stöd för att ta dig vidare i samhället

Informationssverige – guide till det svenska samhället

Statens servicecenter

Tänk på att någon kan vilja utnyttja din situation

När det är många som är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för människohandel.

Tänk på det här om någon erbjuder sig att ordna resa, boende eller jobb åt dig:

 • Lämna aldrig över ditt pass, andra viktiga dokument eller din telefon.
 • Be personer som hjälper dig att identifiera sig.
 • Säkerställ att du får information om resmål och kontaktinformation till de som ansvarar för att organisera resor. Dokumentera det du får reda på.
 • Om det är möjligt så informera någon du litar på om var du är, vart du ska och med vem du reser.
 • Du har rätt till lön om du arbetar i Sverige. Acceptera inga erbjudanden om att arbeta för att få någonstans att bo, mat eller andra varor.
 • Ta kontakt med svenska myndigheter, registrera dig hos Migrationsverket.
  Migrationsverket

Blir du utsatt för våld eller påtryckningar? Det finns hjälp att få.

Polisen har telefonnummer +46 77 114 14 00
Är läget akut? Ring 112

Har du utsatts för sexuella övergrepp, hot eller våld och vill ha råd eller stöd kan du ringa Kvinnofridslinjen på telefonnummer: +4620-50 50 50

Tolkhjälp kan erbjudas.

För mer information, besök Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?