Länk till startsidan

Så här arbetar Lunds kommun för att hjälpa ukrainska medborgare

Lunds kommun arbetar aktivt med olika myndigheter och frivilliga organisationer för att hantera konsekvenser av kriget i Ukraina. Samtidigt fortsätter vi att utföra vårt huvuduppdrag – att ge lundaborna en god service.

Lunds kommun har ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Genom att fortsätta ge lundaborna en god service, vara tillgängliga och att hålla samhällsviktiga funktioner i gång bidrar vi till ett välfungerande och tryggt samhälle där andra kan känna tillit och fokusera på sina områden.

Bostäder till flyktingar från Ukraina

Med start sommaren 2022 kommer cirka 300 skyddsbehövande från Ukraina att anvisas till kommunen, enligt en modell som Länsstyrelsen och Migrationsverket har tagit fram.

Kommunen arbetar aktivt för att ge plats åt de ukrainare som anvisas hit. Det handlar om olika typer av boendelösningar, både i och utanför Lunds tätort. 

Mötesplats och samverkan med ideella initiativ

Kommunen har löpande kontakt med föreningslivet och lokala frivilligorganisationer för att samordna stöd och insatser. Det sker exempelvis i den mötesplats för ukrainare som skapats på Västra Mårtensgatan 10 C med stöd av Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF.

Syftet med mötesplatsen är att erbjuda ukrainare och frivilligorganisationer en trygg plats att möta varandra på, samt att ge ukrainare möjligheter till information och stöd i att navigera i sin nya tillvaro.

Du som har frågor om Mötesplatsen är välkommen att höra av dig till Ellen Isaksson.

E-post: ellen.isaksson@lund.se

Volontäruppdrag förmedlas via Frivilligkraft

Lunds kommun har öppnat kanalen Frivilligkraft för förmedling av volontäruppdrag med anledning av kriget i Ukraina. Frivilligkraft har funnits i några år och gjort det lätt att hjälpa medmänniskor med sysslor som att handla mat, hålla i olika slags aktiviteter eller bara umgås en stund för att bryta en isolering.

Frivilligkraft

Möjlighet att söka extra stöd till aktiviteter

Kommunstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt stöd för 2022 till aktörer med verksamhet för personer på flykt och som inte mottar Kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd). Observera att ansökan ska vara inne senast den 5 december!

Här kan du läsa mer om hur du söker stöd)

Vill du veta mer om hur vi arbetar med krisberedskap och civilt försvar?

Lunds kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?