Länk till startsidan

Så här agerar Lunds kommun

Lunds kommun arbetar aktivt med olika myndigheter och frivilliga organisationer för att hantera konsekvenser av kriget i Ukraina. Samtidigt fortsätter vi att utföra vårt huvuduppdrag – att ge lundaborna en god service.

Lunds kommun har ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Genom att fortsätta ge lundaborna en god service, vara tillgängliga och att hålla samhällsviktiga funktioner i gång bidrar vi till ett välfungerande och tryggt samhälle där andra kan känna tillit och fokusera på sina områden.

Bostäder till flyktingar från Ukraina

Med start i sommar kommer fler skyddsbehövande från Ukraina kunna fördelas till kommunen enligt en modell som Länsstyrelsen och Migrationsverket har tagit fram. Detta görs i samband med att en ny lag träder i kraft den 1 juli, som gör det möjligt för Migrationsverket att fördela flyktingar som kommer enligt massflyktsdirektivet till kommuner runt om i Sverige. Till Lund beräknas cirka 900 flyktingar att komma med start vid halvårsskiftet.

Kommunen arbetar aktivt med att förbereda bostäder till de flyktingar som ska fördelas hit. Det rör sig om olika typer av boenden, med en enklare standard som ligger i nivå med de boenden som Migrationsverket normalt erbjuder på sina anläggningar. Kommunen kommer att bjuda in lokala fastighetsägare till dialog kring hur de vill och kan bidra med bostäder.

Till dess att den nya lagen träder i kraft den 1 juli har kommunen ingen möjlighet att ordna boende till flyktingar från Ukraina, förutom som kortsiktig lösning i akuta fall. Lunds kommun vill gärna ge stöd till de ukrainare som redan idag finns i kommunen och bor hos privatpersoner, men i dagsläget är det inte klargjort om den nya lagstiftningen kommer att medge det.

Samverkan med lokala organisationer i ny mötesplats

Kommunen har löpande kontakt med föreningslivet och lokala frivilligorganisationer för att samordna stöd och insatser. Det sker exempelvis i den mötesplats som skapats på Västra Mårtensgatan 10 C med stöd av Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF.

Syftet med mötesplatsen är att erbjuda ukrainare och frivilligorganisationer en trygg plats att möta varandra på, samt att ge ukrainare möjligheter till information och stöd i att navigera i sin nya tillvaro.
Stöd och asyl för dig som kommer från Ukraina

Volontäruppdrag förmedlas via Frivilligkraft

Lunds kommun har öppnat kanalen Frivilligkraft för förmedling av volontäruppdrag med anledning av kriget i Ukraina. Frivilligkraft har funnits i några år och gjort det lätt att hjälpa medmänniskor med sysslor som att handla mat, hålla i olika slags aktiviteter eller bara umgås en stund för att bryta en isolering.

Frivilligkraft

Möjlighet att söka extra stöd till aktiviteter

Arrangerar din förening eller organisation insatser för flyktingar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, det vill säga fritid, idrott, bibliotek och kultur? Då har ni möjlighet att söka extra stöd för de aktiviteter ni arrangerar:

Här hittar du mer information och kan ansöka om extra stöd till din verksamhet (se punkt 5.6)

Vill du veta mer om hur vi arbetar med krisberedskap och civilt försvar?

Lunds kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar

Var källkritisk

Vid allvarliga händelser är det viktigare än någonsin att vara källkritisk och att du söker information hos betrodda källor.

Sprid inte rykten och fundera över vem som ligger bakom information innan du delar den vidare.

Källkritik hos krisinformation.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?