Länk till startsidan

Information för civilsamhällets aktörer

Här kan du läsa mer om hur Lunds kommun och civilsamhället samarbetar kring mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Mötesplats Ukraina

Kommunen har löpande kontakt med föreningslivet och lokala frivilligorganisationer för att samordna stöd och insatser. Det sker exempelvis i den mötesplats som skapats på Västra Mårtensgatan 10 C med stöd av Lunds kommuns fastighetsbolag, LKF.

Syftet med mötesplatsen är att erbjuda ukrainare och frivilligorganisationer en trygg plats att möta varandra på, samt att ge ukrainare möjligheter till information och stöd i att navigera i sin nya tillvaro. Verksamheten planeras, bemannas och genomförs primärt i samverkan mellan Lunds kommun och Lunds ideella föreningars paraplyorganisation för socialt arbetes (LIPS) medlemsföreningar. Det är via dem du ska gå om du vill vara en del av mötesplatsens programpunkter eller om du vill dela information.

Om du vill engagera dig som volontär vänder du dig i första hand till Frivilligkraft (se nedan). Om du vill starta en insamling eller skänka gåvor, tar du också kontakt med frivilligorganisationer.

Nuvarande öppettider är vardagar klockan 10-14. Avvikelser kan förekomma.

Frågor? Välkommen att höra av dig till Ellen Isaksson.

E-post: ellen.isaksson@lund.se

Möjlighet att söka extra stöd till aktiviteter

Arrangerar din förening eller organisation insatser för flyktingar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, det vill säga fritid, idrott, bibliotek och kultur? Då har ni möjlighet att söka extra stöd för de aktiviteter ni arrangerar:

Här hittar du mer information och kan ansöka om extra stöd till din verksamhet (se punkt 5.6)

Frivilligkraft samordnar stöd till flyktingar från Ukraina

Hos Frivilligkraft samlas volontäruppdrag som gör det enklare att hjälpa till. I samband med Ukrainakrisen får Frivilligkraft en delvis ny roll: att samordna stöd och hjälp till flyktingar. Organisationer som på olika sätt hjälper flyktingar från Ukraina kan söka volontärer till dessa uppdrag via Frivilligkraft. Likaså kan Lundabor som vill hjälpa till gå in och söka volontäruppdrag som organisationer lägger ut. När det gäller stöd till flyktingar från Ukraina är det inte möjligt för privatpersoner att lägga ut uppdrag, utan uppdragen ska arrangeras av organisationer.

Läs mer om Frivilligkraft

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?