Länk till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Lunds kommun följer myndigheternas rekommendationer och gör förebyggande och förberedande åtgärder i arbetet med coronaviruset.

Våra tidigare nyheter om coronaviruset och covid-19

Bekräftad information om coronaviruset på krisinformation.se

Alla har ett ansvar för att förhindra smittspridning

Alla ska vara fortsatt uppmärksamma på symptom. Om du får symptom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra.

Information om vad som gäller om du har symtom av covid-19 på 1177.se

Aktuell lägesbild för covid-19 på våra särskilda boenden

Aktuell statistik redogörs till Socialstyrelsen en gång i veckan. Där finns statistik för hela landet.

Statistik om covid-19 på Socialstyrelsens webbplats

Inga pandemirestriktioner för serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har beslutat att föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ska upphöra att gälla 29 september 2021. Detta innebär att det inte längre finns några föreskrifter som reglerar vad ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd innebär eller som reglerar trängsel.

Det betyder också att det i dagsläget inte finns några förväntningar på kommunerna att göra trängseltillsyn på serveringsställen efter 30 september. Vid en eventuell ökad smittspridning kan beslutet ändras med kort varsel.

Även om restriktionerna är borta så förlängs covid-19-lagen och serveringslagen till och med 31 januari 2022 för att man skall fortsatt ha beredskap att hantera pandemin. Förlängningarna innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning. Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

Information om tillsynsledning gällande restaurang och krokar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Åtgärdspaket med anledning av corona

Pandemin har medfört stora utmaningar för samhället och det har beslutats om olika åtgärdspaket riktade mot kommunens näringsidkare.

Åtgärdspaket med anledning av corona

Källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.

6 tips - tänk på det här när du bedömer information på MSB:s webbplats

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?