Länk till startsidan

Så arbetar vi med covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi anpassar kontinuerligt våra verksamheter efter de råd och rekommendationer som är aktuella.

Alla våra verksamheter gör sitt yttersta för att minska smittspridningen, vilket kan vara att begränsa antalet besökare, hålla avstånd, användning av munskydd och visir samt att säkerställa att inte för många samlas samtidigt. Förändringar kan ske snabbt, så säkerställ vad som gäller just nu med den verksamhet det gäller.

Senaste om covid-19 och riktlinjer finns hos Folkhälsomyndigheten och 1177.
Folkhälsomyndigheten

1177 - sjukvårdsupplysning

Så här påverkas våra verksamheter

Alla våra bibliotek är öppna, men vissa justeringar har gjorts i lokalerna för att undvika trängsel. De flesta av våra bibliotek har lampor utanför entrén som signalerar om det är mycket folk i lokalen eller inte.

Biblioteken – med anledning av covid-19

Högevallsbadet anpassar antalet besökare för att undvika trängsel i foajé, omklädningsrum och i bassängytorna. Det innebär att det kan vara fullt, så då kan du behöva vänta. Det finns möjlighet att köa utanför och även i Stadsparken.

 

Alla aktuella åtgärder hittar du på Högevalls webbplats.

Högevall – med anledning av covid-19

Fritidsgårdarna

Våra fritidsgårdar är öppna och anpassar verksamheten efter rådande läge. Du är varmt välkommen att besöka fritdsgårdarna när du är symtomfri.

Fritidsgårdar i Lunds kommun

VinterLund

Vinterlunds program är igång och alla arrangemang anpassas kontinuerligt av gällande restriktioner.

Vinterlund

Stadsteatern

Stadsteatern anpassar sina föreställningar för att kunna möta de nya kraven på avstånd och besöksmängd. De föreställningar som sålt biljetter utifrån tidigare restriktioner kommer antingen att flyttas fram eller ställas in.

Stadsteatern

Stenkrossen

De grupper som bedriver verksamhet på Stenkrossen uppmanas att anpassa sin verksamhet i enlighet med de nya restriktionerna.

Stenkrossen

Effekter av pandemin gör att förseningar av kärltömningar samt container kan uppstå. Tömningen kan försenas under dagen, men även behöva skjutas upp någon dag. Hämtning av grovsopor kan även försenas.

Pandemin har medfört stora utmaningar för samhället och det har beslutats flera åtgärdspaket riktade mot kommunens näringsidkare.

Åtgärdspaket med anledning av corona

För att förhindra spridning av covid-19 gäller sedan 2020 lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som reglerar bland annat smittskyddsåtgärder, tillsyn och påföljder. Det är miljönämnden i Lund som utövar tillsyn enligt denna lag (trängselkontroll). Miljönämnden kan besluta om att förelägga eller förbjuda verksamheter om de inte uppfyller kraven i denna lagstiftning.

Enligt lagen ansvarar du som driver ett serveringsställe för att:

  • Serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till (även entréer till sådana lokaler och områden, om du som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet) är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • Verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras.
  • Det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Sedan den 12 januari 2022 gäller ytterligare föreskrifter från Folkhälsomyndigheten för serveringsställen. Du hittar aktuella föreskrifter hos Folkhälsomyndigheten och hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Skåne

Folkhälsomyndigheten - restauranger och serveringsställen

Lunds kommuns grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningen bedriver undervisning på plats i skolornas lokaler. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022. Detta gäller även vuxna elever som går på Komvux och SFI.

Du som vårdnadshavare får kontinuerlig information från ditt barns skola.

Kontinuerlig dialog sker med Smittskydd Skåne

Klasser eller årskurser kan vid behov gå över till fjärr- eller distansundervisning under en begränsad tid.

Öppethus inför gymnasievalet

Öppet hus och skuggningar i skolornas lokaler inför gymnasievalet 2022 är för tillfället inställda. Nya elever och vårdnadshavare är välkomna att ta del av digitalt öppet hus på gymnasieskolornas webbsidor.
Öppet hus på gymnasieskolorna


Håll dig uppdaterad på vad som gäller för respekitve träffpunkt. Ring till din träffpunkt för mer information om särskilda aktiviteter.

  • Aktiviteter kan komma att ställas in med kort varsel.
  • Aktiviteter kan komma att behöva förbokas av dig som
    besökare.

Träffpunkter

Du som är helt symtomfri kan besöka dina nära som bor på våra särkskilda boenden för äldre. Använd gärna munskydd, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom. Vi har gott om handsprit utplacerat i alla våra lokaler.


Som en extra försiktighetsåtgärd har alla våra medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna både visir och munskydd vid patient/brukarnära vård.

Frivilligkraft

Frivilligkraft är en verksamhet i Lunds kommun där vi samlar volontärer och uppdrag.

Vill du ha hjälp eller stöd?

Om du behöver stöd finns det volontärer som gärna hjälper dig med att exempelvis handla mat, köpa receptfria läkemedel eller att låna böcker från biblioteket. Du kan även få stöttning i att bryta social isolering till följd av covid-19, till exempel med promenadsällskap.

Frivilligkraft

Har du möjlighet att hjälpa en medmänniska?

Frivilliguppdragen kan innebära att stötta andra människor som behöver få hjälp med till exempel inköp eller att hämta böcker på biblioteket. Du kan även stötta de som försöker komma tillbaka till vardagen efter lång isolering och som nu behöver sällskap på en promenad, följa med till träffpunkt eller kanske ett telefonsamtal. Registrera dig som volontär och var med att skapa en varmare och mer omtänksam värld. 

Frivilligkraft

Lägesbild med anledning av covid-19

I våra lägesbilder presenteras kommunens olika insatser och anpassningar kopplade till corona.

Organisation

Den 11 mars 2020 aktiverades Lunds kommuns krisledningsorganisation, i enlighet med kommunens handlingsplan för hantering av extraordinära händelser. Krisledningsorganisationen hanterar alla kommunövergripande frågor som uppstått till följd av pandemin.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?