Länk till startsidan

Så arbetar vi med covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi anpassar kontinuerligt våra verksamheter efter de råd och rekommendationer som är aktuella.

Senaste om covid-19 och riktlinjer finns hos Folkhälsomyndigheten och 1177.
Folkhälsomyndigheten

1177 - sjukvårdsupplysning

Så här påverkas våra verksamheter

Pandemin har medfört stora utmaningar för samhället och det har beslutats flera åtgärdspaket riktade mot kommunens näringsidkare.

Åtgärdspaket med anledning av corona

Hjälp till att hålla nere smittspridningen i skolan

Stanna hemma om du är sjuk

Om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19 ska du stanna hemma, även om du är vaccinerad mot covid-19 eller tidigare haft sjukdomen. Såväl barn som vuxna kan återgå till sina vanliga aktiviteter när de är friska och har ett gott allmäntillstånd.

Fortsätt att tvätta händerna

Skolorna fortsätter att påminna elever om att tvätta händerna och säkerställer att det finns möjligheter för god handhygien.

Vi följer händelseförloppet

Vi följer aktivt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har beredskap att agera om nya rekommendationer kommer.

1177.se

Folkhälsomyndighetens webbplats

Du som är helt symtomfri kan besöka dina nära som bor på våra särskilda boenden för äldre. Använd munskydd, håll avstånd – och stanna hemma vid minsta symtom. Vi har gott om handsprit utplacerat i alla våra lokaler.

 

Som en extra försiktighetsåtgärd har våra medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna munskydd vid all brukarnära omvårdnad. Om brukare uppvisar symtom används full skyddsutrustning, likaså där det har konstaterats att någon brukare är smittad.

Organisation

Den 11 mars 2020 aktiverades Lunds kommuns krisledningsorganisation, i enlighet med kommunens handlingsplan för hantering av extraordinära händelser. Krisledningsorganisationen hanterar alla kommunövergripande frågor som uppstått till följd av pandemin.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?