Länk till startsidan

Så arbetar vi med covid-19

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi anpassar kontinuerligt våra verksamheter efter de råd och rekommendationer som är aktuella.

Senaste om covid-19 och riktlinjer finns hos Folkhälsomyndigheten och 1177.
Folkhälsomyndigheten

1177 - sjukvårdsupplysning

Så här påverkas våra verksamheter

Pandemin har medfört stora utmaningar för samhället och det har beslutats flera åtgärdspaket riktade mot kommunens näringsidkare.

Åtgärdspaket med anledning av corona

Du som är helt symtomfri kan besöka dina nära som bor på våra särskilda boenden för äldre. Använd munskydd, håll avstånd – och stanna hemma vid minsta symtom. Vi har gott om handsprit utplacerat i alla våra lokaler.

 

Som en extra försiktighetsåtgärd har våra medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna munskydd vid all brukarnära omvårdnad. Om brukare uppvisar symtom används full skyddsutrustning, likaså där det har konstaterats att någon brukare är smittad.

Lägesbild med anledning av covid-19

I våra lägesbilder presenteras kommunens olika insatser och anpassningar kopplade till corona.

Organisation

Den 11 mars 2020 aktiverades Lunds kommuns krisledningsorganisation, i enlighet med kommunens handlingsplan för hantering av extraordinära händelser. Krisledningsorganisationen hanterar alla kommunövergripande frågor som uppstått till följd av pandemin.

 • Kommun och politik

  Lägesbild fredagen den 18 februari med anledning av arbetet med covid-19

  Ett sportlov med fler möjligheter för unga och barn än på länge, verksamheter öppnar upp för kommunens seniorer och en successiv återgång till ett normalläge i Lund efter pandemin. Det är några av punkterna som just nu hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.
 • Kommun och politik

  Lägesbild fredagen den 21 januari med anledning av arbetet med covid-19

  Ansträngt läge på kommunens förskolor, en ny möjlighet för gravida lärare att jobba på distans samt ett välkommet tillskott av volontärer som kan bryta isolering och hjälpa medmänniskor under pandemin. Det är några av frågorna som för tillfället hanteras i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.
 • Kommun och politik

  Lägesbild tisdagen den 18 januari med anledning av arbetet med covid-19

  Ansträngt läge på grundskolor och förskolor, risk för försenad sophämtning samt behov av fler volontärer som kan bryta isolering och hjälpa medmänniskor under pandemin. Det är några av frågorna som för tillfället hanteras i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.
 • Kommun och politik

  Lägesbild fredagen den 14 januari med anledning av arbetet med covid-19

  Ansträngt läge inom vård- och omsorgs verksamheter, begränsat antal gäster vid borgerliga vigslar och anpassningar efter de nya nationella åtgärderna. Det är några av frågorna som hanterats under fredagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.
 • Kommun och politik

  Lägesbild torsdagen den 23 december med anledning av arbetet med covid-19  

  Konsthallen, Högevall och biblioteken inför maxantal i sina lokaler samt att det sker förändringar i vård- och omsorgs träffpunkter och restauranger. Det är några av åtgärderna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.
 • Kommun och politik

  Lägesbild torsdagen den 16 december med anledning av arbetet med covid-19

  150 handlare anslutna till kommunens digitala presentkort och ett nytt vaccinationstillfälle för elever mellan 12-15 år erbjuds på kommunens grundskolor. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?