Länk till startsidan

Utveckling av tätorterna

Genom olika projekt och dialogmöten kan du som bor i någon av våra fina tätorter vara med och påverka utvecklingen. Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för centrala Södra Sandby.

Flygbild över Idala i Veberöd

Våra aktuella projekt

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby.

Avslutade projekt

Idétävling för Torngårdens framtid

Torngården i Stångby uppfördes 1934 och har sedan dess varit prästgård, kommunhus och församlingsgård. Fram till 2016 bedrevs det fritidsgård och bibliotek i byggnaden. Sedan 2106 har Torngården endast använts som bibliotek och delar av byggnaden står outnyttjade.

Lunds kommun äger Torngården och har i dagsläget kultur- och fritidsförvaltningen som hyresgäst. Förvaltningen kommer att hyra ut de tomma lokalerna i Torngården till Svenska kyrkan från och med sommaren 2020 till och med december 2021.

Se förslagen som kom in i idétävlingen

Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och avslutades i september 2021. Även om projektet är avslutat pågår arbetet med att utveckla Södra Sandby, bland annat genom arbetet med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna.

Mer om Fokus Södra Sandby

Fokus Genarp

Projektet Fokus Genarp pågick 2016-2018. Resultatet av gruppernas arbete samlades i en slutrapport som delades ut till alla hushåll i Genarp.

Fokus Genarps arbetsgrupper har fortsatt arbetet efter projektets slut.

Om du vill engagera dig i någon av arbetsgrupperna kan du kontakta Genarps Byalag.

Fokus Veberöd

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Veberöd pågick 2014-2016. Projektet har gett många värdefulla erfarenheter, förslag och kontakter. Vissa åtgärder har genomförts under projektet, men mycket återstår. Här finns många bra förslag där kommunala nämnder och styrelser kan fortsätta ha dialog kring och ta med i planering framåt.

Fokus Dalby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Dalby pågick 2010-2013. Ledord har varit långsiktighet, delaktighet och samverkan.

  • Långsiktighet - det som görs inom projektets ram ska ha bestående kvalitet.
  • Delaktighet - dalbybornas medverkan är inte bara önskvärd utan nödvändig.
  • Samverkan - Dalby är hela kommunens angelägenhet, alla kommunala förvaltningar är med och bidrar.

Kontakt

Vill du ha material från projekten, kontakta kommunkontoret@lund.se.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?