Länk till startsidan

Medborgarbudget Vallkärra-Stångby

Här hittar du de förslag som kom in i Vallåkra-Stångby.

Vinnande förslag

Varför

Det behövs ett utegym för de boende på östra sidan, för att enkelt och smidigt kunna träna.

Plats

Vagnparken/Stenparken, Haraldsfältsvägen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Avser mindre utegym.

Varför

Öka möjligheter att samlas i parken för olika aktiviteter och umgänge.

Plats

Törnrosaparken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Kostnaden avser uppdatering av Labyrinten i parken, uppfräschning av lekplatsen samt nya bänkbord.

Övriga förslag

Varför

För att öka trivsel och trygghet.

Plats

Gästabudsparken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

400 000 kr. Kostnaden avser tio belysningsstolpar längs Gästabudsparken.

Flera förslagsställare har lämnat detta förslag och vi har därför slagit ihop det till ett förslag.

Varför

Tidigare julmarknad var mycket uppskattad av producenter, medverkande och allmänhet.

Plats

Inte specificerad.

Kostnad

30 000 kr.

Varför

Det är många människor som är ute och går, springer eller cyklar i detta område. Ett utegym är en bra samlingsplats som främjar hälsa och aktivitet.

Plats

Linåkersparken, Vallkärra.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr.

Förslaget är en sammanslagning av förslag från flera förslagsställare.

Varför

Det är många människor som är ute och går, springer eller cyklar i detta område. Fler bänkar och samlingsplatser gör parken trivsammare och mer användbar.

Plats

Linåkersparken, Vallkärra.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Linåkersparken rustas upp med fler bänkar, belysning och grillplats Övrig kommentar: Förslaget är en sammanslagning av förslag från flera förslagsställare.

Varför

Det bor många äldre i området som kan ha svårt att ta sig längre sträckor, men där det är önskvärt att kunna komma ut och träffa andra människor utomhus och kunna grilla, eller äta medhavt på en trevlig plats. Attraktiviteten för området skulle öka stort därigenom.

Plats

Linåkersparken, Vallkärra.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

200 000 kr.

Varför

Förslaget bidrar till ökad trygghet, ökad trivsel och ökad attraktivitet vid Linåkersparken.
Belysning skulle innebära att området även kan utnyttjas den mörkare årstiden exempelvis då barnen åker pulka i backen vid Linåkersparken. Området kring parken används också som jogging- och promenadstråk, vilket också skulle medges under mörkare perioder. Tio belysningsstolpar längs huvudstråket.

Plats

Vallkärratorns bygata 12.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

400 000 kr. Kostnad beräknad för tio belysningsstolpar längs huvudstråk.

Varför

Ökad trivsel för både ryttare och boende. Anläggande av en ridstig på ca 350 m från "Lilla Skogen" genom parken mot Drabantvägen.

Plats

Lilla skogen-Gästabudsparken-Drabantvägen.

Kostnad

300 000 kr.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?