Länk till startsidan

Medborgarbudget Södra Sandby

Här hittar du de förslag som kom in i Södra Sandby.

Vinnande förslag

Varför

Närhet till träningsmöjligheter bjuder in till aktivitet och rörelse, närhet till lekplats gör också att barnen kan leka och vuxna träna samtidigt.

Plats

Ängen vid stora rutschkanan/odlingslotterna.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Kostnad avser mindre utegym med fallskydd.

Flera förslagsställare har lämnat detta förslag och vi har därför slagit ihop det till ett förslag.

Varför

Lejonskogen är en plats dit många familjer och förskolor går. En upprustning av lekplatsen gör platsen mer trivsam och fler kan använda den.

Plats

Lekplats vid Skalbaggevägen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Kostnad avser mindre upprustning av lekplatsen vid Skalbaggevägen med naturtema.

Övriga förslag

Varför

En multisportplan inbjuder till möten och fysisk aktivitet och rörelse för personer oavsett ålder.

Plats

På lilla lekplatsen i Revinge.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Kostnaden avser mindre multiarena.

Flera förslagsställare har lämnat detta förslag och vi har därför slagit ihop det till ett förslag.

Varför

En samlingsplats och träffpunkt för många olika grupper i byn stärker gemenskapen och ökar möjlighet till olika typer av aktiviteter på platsen.

Plats

Fästanparken/Sofielundsparken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Kostnaden avser fem nya bänkar och tre nya bänkbord.

Varför

För att hundägare lättare ska kunna ta sig till platsen med bil och att platsen ska fungera bättre som samlingsplats för hundägare.

Plats

Lindegårdsvägen hundrastplats.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

250 000 kr. Kostnaden avser asfaltering av ca 200m².

Varför

För ökad utomhusaktivitet och rörelse bland vuxna, barn och unga inne i byn.

Plats

Sofielundsparken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

250 000kr.

Varför

Det är många familjer som har picknick i samband med att man har aktiviteter vid gröningen och tennisplanerna. Bänkar och en bättre grill skulle underlätta och locka fler folk till att använda parken.

Plats

Fästanparken/Sofielundsparken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

150 000 kr. Kostnaden avser upprustning av befintlig grillplats med grill, soptunna och bänkbord i naturstil.

Varför

Det är trivsamt att kunna träffas mellan generationer och ta med sig fika ut i parken på ett avslappnat sätt. Idag finns ingen bänk, vilket gör det svårt för de som inte kan eller vill sitta på marken.

Plats

Äng Klockarevägen/Kornvägen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

100 000 kr. Kostnad avser tre bänkbord (ställs som långbord) och soptunna.

Varför

Det behövs tydlig information om vilka trafikregler som gäller för alla som använder cykelvägen för att minska risken för olyckor.

Plats

Hardebergaspåret.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

200 000 kr. Kostnad avser målning av linjer samt uppsättning av skyltar vid behov.

Varför

Att anordna konserter är ett bra sätt att få byarna att leva upp och synliggöras och det är trevligt för de boende att det händer någonting i närheten.

Plats

Södra Sandby.

Kostnad

100 000 kr.

Varför

Det finns massor av lokala talanger inom mängder av områden. Varför inte låta kommunens medborgare få visa upp sig och sina talanger.

Plats

Inte specificerat.

Kostnad

30 000 kr.

Varför

Ny bänk med trevlig utsikt att vila på när man går upp för den långa backen.

Plats

Mellan Spinnarevägen och Blåvingevägen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

30 000 kr. Kostnad avser placering av ny bänk på motsatt sida gång- och cykelväg, mellan Uggleskolan och Lejonskogen.

Varför

För öka trivseln och tryggheten i parken.

Plats

Sofielundsparken/Fästan.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr. Byte av armatur på befintliga stolpar samt ett antal nya stolpar längs huvudstråk i parken.

Varför

En scen kan användas av skolklasser, vid olika typer av firanden i parken och kan även fungera bra som picknickyta eller plats för uteträning.

Plats

Sofielundsparken/Fästan.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

Cirka 300 000 kr. Avser liten enkel scen utan tak.

Varför

Öka aktiviteten hos barn och unga genom att erbjuda någonting som är utmanande och spännande även för de äldre barnen.

Plats

Lekplatsen ”Killebäck”.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr.

Varför

För att värna om våra bin och insekter kan vi hjälpa till med att skapa boplatser, som också är trevliga att titta på.

Plats

Sofielundsparken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

75 000 kr.

Varför

Minska nedskräpning.

Plats

Östervång, Vinkelhaken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

25 000 kr.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?