Länk till startsidan

Medborgarbudget Dalby och Torna Hällestad

Det har kommit in massor av bra förslag till Dalby och Torna Hällestad. Här presenteras de vinnande förslagen.

Vinnande förslag

Varför

Det är en tillgänglig dit många vandrare och Dalbybor tar sig. Platsen är också porten till Rökepipans naturreservat.

Plats

Norra Fäladsvägen, Scoutgården.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

300 000 kr.

Varför

Torna Hällestad växer och byborna utvecklar, liksom alla andra, digitala vanor och beteendemönster. För att kunna bibehålla en levande by är det inte långsiktigt hållbart att förlita sig till traditionella kommunikationskanaler såsom anslag, flygblad och Facebook-grupper som skapats ad-hoc. Vi behöver en digital kommunikationsplattform för att samverka, informera och organisera oss. Det långsiktiga målet är att bidra till en levande, öppen och tillgänglig bygemenskap.

Plats

tornahallestad.se

Kostnad

100 000 kr. Kostnaden avser uppstart.

Varför

Promenaderna ger folk möjlighet att mötas, lära sig om platsens historia och natur; andra människor och andra organismer (på sälgarna t ex). Unga möter gamla. Ortsbor sedan länge möter nyanlända. Stadsbor möter insekter. Promenaderna planeras och sjösätts gemensamt av invånare i Dalby som kan arbeta gränsöverskridande med promenadprojekten i skola, pensionärsföreningar, biblioteket. Man blir mer varsam om den plats man vistas på. Man tar vara på äldre människors och annan kunskap. Det är förebyggande Folkhälsoarbete. Ökar välbefinnande, trivsel och trygghet. En historisk slinga med informationsskyltar eller möjlighet att strömma info till telefonen. Mot bakgrund av att Dalby finns i en väldigt intressant historisk kontext bör man underlätta för både lokalt boende och turister att hitta och tillgodogöra sig de historiska pärlor vi har att erbjuda.

Plats

Ospecificerad.

Kostnad

50 000 kr

Flera förslagsställare har lämnat detta förslag och vi har därför slagit ihop det till ett förslag.

Varför

Gallra bland träden och gör så att invånarna kan gå och nyttja skogen.

Plats

Möllehagen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr.

Hitta förslagen

De förslag som handlar om att vi ska uppföra eller bygga något på en plats, har fått en skylt på plats. På så sätt hittar du lätt platsen.

Grön rund skylt med vit text "Här planeras en hinderbana, som en del av kommunens projekt för medborgarbudget"

Övriga förslag

Varför

Enkelt och billigt sätt att aktivera både vuxna och barn. Allmänbildning + fysisk aktivitet. Win win.

Plats

Digital quizrunda med QR-koder uppsatta på cirka tre kilometer vid den nya parken och längs gamla järnvägen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

50 000 kr.

Varför

Genom att placera stolpar med reflexer längs befintligt löpspår blir det möjligt att springa även i mörker med pannlampa. Exempel finns på S:t Hans backar i Lund.

Plats

Skrylleskogen.
Hitta till platsen på en karta

Kostnad

25 000 kr Kostnaden avser placering av stolpar med reflexer längs befintligt spår.

Varför

Uppgradera beläggning för att öka säkerheten.

Plats

Korsningen Hällestadsvägen/Backvägen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

300 000 kr.

Varför

Boulebanor i Dalby skulle och vara till stor glädje för både spelare och åskådare i alla åldrar.

Plats

Idrottsplatsen, Dalby.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

500 000 kr.

Varför

Uppmuntra fler barn i området till fysisk aktivitet och utomhuslek.

Plats

Lekplatsen mellan Tistelvägen och Gråbovägen.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

300 000 kr. Kostnad avser upprustning av lekplatsen med en rutschkana eller annan ny lekutrustning.

Varför

Minska nedskräpning.

Plats

Hagalundsparken.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

30 000 kr.

Varför

En tillgänglig plats dit många kan ta sig för att uppleva natur där det behövs fler sittmöjligheter för picknic och umgänge.

Plats

Vattentornet.

Hitta till platsen på en karta

Kostnad

45 000 kr.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?