Länk till startsidan

Val 2022

När höstens val var avklarat startades arbetet med att komma överens om vilka politiska partier som ska styra Sveriges riksdag, regioner och kommuner. Här berättar vi om processen för Lunds kommun.

En person lägger ner ett valkuvert i en urna.

Detta händer efter valet

Den 11 september klockan 20 stängdes vallokalerna och rösträkningen inleddes. När valresultatet stod klart fördelades de 65 mandaten för kommunfullmäktige. Förhandlingar inleddes mellan partierna om vilka som ska styra Lunds kommun från den 1 januari 2023.

Här är några viktiga händelser att hålla reda på i höst och vinter.

Förhandlingarna mellan partierna brukar bli klara och ett nytt samarbete formas mellan partierna i kommunfullmäktige. De styrande partierna presenterar nu en majoritetsförklaring, eller partipolitisk överenskommelse, som beskriver resultatet av förhandlingarna, det vill säga vad de vill åstadkomma under den kommande mandatperioden. Majoritetsförklaringen kan bland annat också innehålla information om rollfördelningar mellan partierna.

15 oktober

Lunds kommuns nyvalda fullmäktige tillträder, oavsett om partierna har förhandlat färdigt med varandra om vilka som ska styra kommunen framöver.

25 oktober

Det nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången och röstar om vilka partier som ska ingå i kommunstyrelsen, som är kommunens viktigaste styrnings- och ledningsorgan. Om partierna ännu inte lyckats komma överens om vilka som ska styra tillsammans så fortsätter förhandlingarna fram till nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Även vem som ska vara ordförande samt förste och andre vice ordförande bestäms, liksom vilka som ska ingå i valberedningen och vilka som blir kommunalråd. Samtidigt blir det klart vilka partier som bildar opposition.

31 oktober

Den nyvalda kommunstyrelsen bereder förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för år 2023-2025, samt skattesats för 2023.

26 oktober-12 december

Valberedningen arbetar fram förslag om vilka som ska sitta i kommunens olika styrelser och nämnder.

24-25 november

Kommunfullmäktige sammanträder och beslutar om kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för år 2023-2025 samt skattesats för 2023.

13 december

Kommunfullmäktige sammanträder och beslutar om vilka politiker som ska sitta i kommunens olika styrelser och nämnder, utifrån valberedningens förslag.

1 januari

Kommunen börjar styras utifrån det nyvalda styrets beslutade budget.

Politiker tillträder sina poster i kommunens olika styrelser och nämnder, enligt kommunfullmäktiges beslut.

Vinter och vår

Politikerna i det nya fullmäktige får utbildning i vad som är deras politiska uppdrag, hur kommunallagen fungerar, hur kommunen är organiserad, hur mötesformerna ser ut, med mera.

Mandatfördelningen

I Lunds kommun finns 65 mandat i kommunfullmäktige, fördelade på nio partier.

Mandatfördelningen efter valet 2022

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Valnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?